Strona wydarzenia

Forum Mieszkaniowe

Habitat for Humanity Poland serdecznie zaprasza do udziału w Forum Mieszkaniowym „Mieszkać godnie. Wspólnie budujemy politykę mieszkaniową w Polsce”.

Sytuacja mieszkaniowa w Europe dla grup o niskich i średnich zarobkach nie poprawiła się, pomimo że globalny kryzys finansowy w 2008 roku wydaje się być zażegnany. Według Eurostatu, ok. 3 miliony osób w regionie jest bezdomna, a 17% zamieszkuje w warunkach poniżej standardów. Ponad 10% wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej zmaga się z utrzymaniem mieszkania, gdyż koszty najmu, kredytu mieszkaniowego i innych opłat wynoszą ponad 40% przychodów gospodarstw domowych.

Na tle Europy, polska polityka mieszkaniowa plasuje się na jednym z ostatnich miejsc: zmniejszający się, ale wciąż duży deficyt mieszkaniowy, ograniczona dostępność do mieszkań przystępnych cenowo, niski standard substancji mieszkaniowej i stagnacja rynku na wynajem to tylko niektóre bolączki tejże polityki.

Jednym z elementów, które wyróżnia polską politykę mieszkaniową od innych krajów europejskich, szczególnie Europy Zachodniej, jest jej marginalizacja zarówno ze strony środowisk politycznych, jak i w szerszym dyskursie społecznym.

Habitat for Humanity Poland ma ambicję zmienić ten trend i podnieść rangę mieszkalnictwa w Polsce, czego wyrazem jest to Forum. Naszym celem jest przywrócenie szeroko rozumianej debaty na temat realizowanej polityki mieszkaniowej, w tym zagadnień, które dotąd nie były przedmiotem rozmów oraz wskazanie przykładów rozwiązań oraz dobrych praktyk.

Tegoroczne Forum będzie poświęcone 3 niezwykle istotnym i komplementarnym wymiarom mieszkalnictwa:

Dostępność – rozumiana nie tylko w kategoriach modeli finansowania, przystępności kredytów mieszkaniowych czy wysokości czynszów, ale także, a może przede wszystkim - polityki mieszkaniowej i społeczeństwa. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania czy i w jaki sposób obecna polityka mieszkaniowa rządu wspiera zwiększanie dostępności? co powinno się zmienić? Jakie są możliwości społeczeństwa w dostępie do własności czy najmu w kontekście zmian demograficznych czy preferowanych trendów?

Utrzymanie – rozumiane jako możliwość zamieszkiwania w standardzie przy kosztach nie obciążających nadmiernie budżetów domowych. Znaczącą rolę w tej dyskusji będą odgrywać kwestie ubóstwa energetycznego, budownictwa energooszczędnego, alternatywnych - tańszych form zamieszkania, problem eksmisji i rola samorządów we wsparciu inicjatyw, obniżających koszty utrzymania mieszkań.

Otoczenie –  czyli optymalne użycie dostępnych środków, istniejącej infrastruktury, przyjazne środowisku, korzystające z kapitału społecznego i wpisujące się w lokalną społeczność, biorące pod uwagę aspekty kulturowe i historyczne danego obszaru. Mieszkalnictwo zrównoważone to zaprzeczenie ogromnych osiedli przemysłowych poprzedniego systemu, ale często także nowego budownictwa deweloperskiego, którego rozwój obserwujemy dzisiaj.

 

CZĘŚĆ PIERWSZA
Prezentacja stanu polskiego mieszkalnictwa - ocena i wyzwania

CZĘŚĆ DRUGA (PANELOWA)

CZĘŚĆ TRZECIA

CZĘŚĆ CZWARTA (dla osób chętnych)

Media Partners
2016-03-04, 10:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, Warszawa
Organizator: Habitat for Humanity

Słowa kluczowe: Habitat for Humanity, polityka mieszkaniowa, forum mieszkaniowe, mieszkać godnie