Strona wydarzenia

BIM, infrastruktura i zamówienia publiczne. Najlepsze praktyki brytyjskie.

Building Information Modelling (BIM), czyli Modelowanie Informacji o Budynku, jest innowacyjnym rozwiązaniem dla sektora budowlanego - ogólnodostępnym źródłem informacji o inwestycji, zawierającym między innymi informacje o kosztach, materiałach, oraz harmonogramie prac konserwacyjnych. Taka forma jest niezawodną bazą do podejmowania decyzji podczas całego cyklu życia inwestycji.

Program

Półdniowe seminarium, organizowane przez Brytyjsko-Polską Izbę Handlową oraz UK Trade and Investment w Warszawie będzie poświęcone możliwościom zastosowania BIM-u (Building Information Modelling) w projektach infrastrukturalnych; przedstawione zostaną konkretne inwestycje drogowe i kolejowe zrealizowane w Wielkiej Brytanii i Szwecji.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Prof. David Philp, szef BIM Task Group w brytyjskim Ministerstwie ds. Biznesu, Innowacji i Umiejętności, który omówi korzyści płynące ze stosowania BIM –u oraz politykę rządu Wielkiej Brytanii w tym zakresie.

Planowana jest również dyskusja panelowa na temat rozwoju innowacyjnych inwestycji infrastrukturalnych, kwestii kosztów i efektywności tego rodzaju projektów oraz zamówień publicznych.

Wydarzenie ma na celu ustanowienie platformy, dzięki której firmy z Wielkiej Brytanii będą mogły podzielić się swoją wiedzą w kontekście zastosowania BIM-u w inwestycjach budowlanych i infrastrukturalnych oraz doświadczeniami w przetargach publicznych. Seminarium będzie także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z architektami, inżynierami i wykonawcami którzy już korzystają z BIM w Polsce.

Patronem wydarzenia jest Naczelna Organizacja Techniczna oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Partnerem merytorycznym jest firma URS.

Podczas konferencji zapewniamy tłumaczenie symultaniczne. Udział jest bezpłatny.

RSVP: marta.chmielewska@bpcc.org.pl

Events
2014-11-06, 09:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Ambasada Brytyjska w Warszawie, ul, Kawalerii 12.
Organizator: British Polish Chamber of Commerce