Strona wydarzenia

Audyty ekologiczne w zakresie obliczania śladu węglowego

Działania jednostek mają wielki sens. Od nieśmiałego pragnienia i małych kroków rozpoczynały się wielkie transformacje społeczne i kulturowe. Aby efektywnie oddziaływać na otoczenie, należy być ambasadorem swoich przekonań. Fundacja Carbon Foot powstała po to, by wspierać biznes, w zielonej transformacji.

Rozumiemy potrzeby i wyzwania, przed którymi dziś stoi biznes; jesteśmy przekonani, że już teraz może się on dzielić swoimi dobrymi zrównoważonymi praktykami. Dbamy o transparentny audyt, działając przeciw 'greenwashingowi'. Angażując każdego uczestnika zielonej transformacji, budujemy współodpowiedzialność za dobrostan Ziemi, a także wspieramy postawy proekologiczne w trosce o jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń. Zielona transformacja to zmiana mentalna i jest możliwa do realizacji pod warunkiem uczciwej i rzetelnej partycypacji wszystkich grup interesariuszy.

Agenda:

10:00 – 10:10 powitanie i wprowadzenie, Michael Dembinski, główny doradca BPCC
 
10:10 – 10:30 prezentacja Carbon Footprint Foundation, Kinga Wykręt, ekspertka liczenia śladu węglowego – wymogi prawne, podstawowe pojęcia (neutralność węglowa, ślad węglowy), przykłady obliczania śladu węglowego, obliczenie indywidualnego śladu węglowego.
 
10:30 – 10:50 Studium przypadku - pierwszy raport niefinansowy / ESG Columbus Energy, Agnieszka Rozwadowska, Dyrektor Biura Zarządu i CSR w Columbus Energy S.A., Prezes Zarządu w Carbon Footprint Foundation
 
10:50 – 11:10 przedstawiciel sektora publicznego – ciekawe inicjatywy samorządowe
 
11:10 – 11:30 podsumowanie i Q&A


Prelegenci:

Agnieszka Rozwadowska
Dyrektor Biura Zarządu i CSR Spółki Columbus Energy S.A – lidera rynku nowoczesnej energetyki w Polsce.. Od ponad 7 lat związana z Grupą Columbus; początkowo na stanowiskach operacyjnych, od 5 lat na samodzielnych stanowiskach kierowniczych. W latach 2019-2021 jako Pełnomocnik Zarządu, a od grudnia 2021 na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu i CSR.  Realizuje projekty współpracując bezpośrednio z Zarządem i Radą Dyrektorów Spółki, a także otoczeniem Grupy. Buduje wizerunek spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Realizowała projekty biznesowe,, w tym odpowiadała za aktywne doskonalenie procesów organizacji, rozwój nowych produktów i zespołów zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialna za relacje ze środowiskiem inwestycyjnym, obszar rynku kapitałowego, nadzoru właścicielskiego i zrównoważony rozwój Grupy Columbus.  Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W roku 2020 uzyskała tytuł Master of Business Administration. Ukończyła program certyfikujący w ramach transformacji lean w organizacji Columbus i uzyskała tytuł Lean Black Belt®. Posiada uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.  Prezeska Zarządu Carbon Footprint Foundation. Od 2019 roku, czyli od początku zawiązania Fundacji jest odpowiedzialna za organizację międzynarodowego szczytu klimatycznego Carbon Footprint Summit, tworzenie konceptu i strategii, zarządzanie zespołem projektowym, rozwój zasobów ludzkich, realizację kampanii społecznych, pozyskiwanie kluczowych partnerów strategicznych, kontakt z otoczeniem oraz rozwój rozwiązań dla biznesu.

Kinga Wykręt
Koordynatorka działu Analiz i ekspertka analiz śladu węglowego w Carbon Footprint Foundation. Szerokie kompetencje w zakresie wykonywania analiz śladu węglowego przedsiębiorstw, wydarzeń oraz produktów różnych branż: odzieżowej, budowlanej, usługowej oraz produkcyjnej. Proces analizy śladu węglowego, przeprowadzała dla m.in.: Columbus Energy, 4F (OTCF), AMS, Fakro, Muniak, Vank. Podczas webinarium omówi wymogi prawne dotyczące śladu węglowego, przybliży podstawowe pojęcia (neutralność węglowa, ślad węglowy, etc.) opowie o zakresach śladu węglowego zgodnie z GHG Protocol, wreszcie przybliży przykłady obliczania śladu węglowego.

 

Policy Groups
2022-09-06, 10:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Online
Organizator: British Polish Chamber of Commerce

Relacje z wydarzeń w grupie