Strona wydarzenia

Akademia BPCC: Arbitraż handlowy – rozwiązywanie sporów handlowych

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu w ramach Akademii BPCC: Arbitraż handlowy – rozwiązywanie sporów handlowychPodczas spotkania będą omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • czy arbitraż handlowy jest dla MŚP czy tylko dla dużych przedsiębiorstw
  • jak wybrać najlepszy sposób rozwiązania sporu w umowie
  • co zrobić po powstaniu sporu – zarządzanie czasem i kosztami


Prelegenci:

Dr Marek Jeżewski
Partner w Kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy. Kieruje Praktyką Arbitrażu Inwestycyjnego. Jest specjalistą z zakresu arbitrażu międzynarodowego, zwłaszcza arbitrażu inwestycyjnego, a także arbitrażu handlowego. Jest członkiem Komitetu Arbitrażowego PKPP Lewiatan w kadencji 2014-2017.
Jest także Adiunktem w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie wykłada międzynarodowe prawo gospodarcze, międzynarodowe prawo inwestycyjne oraz prawo gospodarcze Unii Europejskiej. Jest również wykładowcą Uczelni Łazarskiego na studiach LLM w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego.
Jest autorem wiodącej monografii z zakresu międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego pt. „Międzynarodowe prawo inwestycyjne”. Jest także autorem licznych publikacji, wydawanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Przez szereg lat reprezentował Polskę w pracach Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw międzynarodowego prawa handlowego (UNCITRAL), angażując się w prace m.in. nad regułami przejrzystości w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym.

Dr Marek Jeżewski jest laureatem konkursu Rising Stars 2013 Dziennika Gazeta Prawna i Wydawnictwa LexisNexis.

Sylwia Uziębło
Prawnik. Sylwia Uziębło jest członkiem Zespołu Arbitrażu Gospodarczego i Arbitrażu Inwestycyjnego. Specjalizuje się w międzynarodowym arbitrażu sporów gospodarczych i inwestycyjnych. Doradza klientom na wszystkich etapach postępowania arbitrażowego: od przygotowania strategii procesowej po reprezentację w toku procesu. Jej doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo inwestorom zagranicznym w sporach inwestycyjnych z państwem zainicjowanych zgodnie z umowami o popieraniu i ochronie inwestycji (ang. Bilateral Investment Treaties). Jako studentka brała udział w wielu prestiżowych konkursach z zakresu prawa międzynarodowego i arbitrażu inwestycyjnego oraz handlowego (17th Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, Foreign Direct Investment International Moot Competition 2010 and Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2011 – zwycięstwo w rundzie krajowej).

Obecnie jest sędzią w eliminacjach krajowych Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition oraz arbitrem w konkursach arbitrażowych dla studentów.

Koszt uczestnictwa:
Członkowie BPCC - 150 PLN + VAT
Firmy niezrzeszone - 250 PLN + VAT

Rejestracja:
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. W razie problemów z rejestracją on-line, jest ona możliwa również poprzez wysłanie wiadomości zawierającej następujące informacje: nazwa, stanowisko, email, firma na adres: akademia@bpcc.org.pl

Academy
2014-06-25, 09:30 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: British Polish Business Centre, ul. Marszałkowska 89, Warszawa
Organizator: British Polish Chamber of Commerce