2021-03-15

Transakcyjne podsumowanie 2020 roku

Mamy przyjemność przekazać na Państwa ręce kolejny, czwarty już Rocznik transakcyjny Kancelarii GESSEL. Jest to podsumowanie aktywności naszej praktyki M&A w 2020 roku.

Autor: GESSEL

Typ: Raporty
2021-03-11

BREXIT: Brytyjskie firmy jednak bez przedstawiciela podatkowego w Polsce

Brexit spowodował konieczność zdefiniowania na nowo relacji podatkowych między podatnikami z Wielkiej Brytanii a podatnikami z Unii Europejskiej. Jednym ze skutków odłączenia się Wielkiej Brytanii od Wspólnoty była konieczność ustanowienia przez podmioty gospodarcze działające biznesowo w Polsce przedstawiciela podatkowego.

Autor: BC Advanced Solutions Sp. z o.o.

Typ: Artykuły
2021-03-08

Strategia podatkowa – nowe obowiązki dla podatników CIT

Przepisy ustawy CIT obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. nakładają na podatników nowy obowiązek sprawozdawczy – są oni zobowiązani do sporządzania i publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Co ważne – brak opublikowania strategii podatkowej może wiązać się z dotkliwymi karami finansowymi.

Autor: BC Advanced Solutions Sp. z o.o.

Typ: Artykuły
2021-03-08

Definiowanie środowiska pracy na nowo. Przyszłość biur – jak się do niej przygotować?

Wraz ze zmianami społecznymi zmienia się też sposób, w jaki postrzegamy pracę i biura, z których korzystamy. Ze względu na pandemię COVID-19 wiele osób pracowało z domu, niezależnie od własnych chęci, warunków, czy stopnia swojego przygotowania. Tę sytuację określa się mianem globalnego eksperymentu dotyczącego pracy zdalnej, którego efekty zaczynają być widoczne. Dzięki rozmowom ze specjalistami z całej Europy, Kinnarps określił wyzwania, potrzeby i możliwości, jakie stwarza nowa rzeczywistość – i przedstawia je w swoim raporcie pt. Definiowanie środowiska pracy na nowo.

Autor: Kinnarps

Typ: Raporty
2021-02-26

Brexit: Polski parlament uchwalił przepisy regulujące wygaszanie polis wystawionych przez ubezpieczycieli z Wielkiej Brytanii

19 lutego 2021 r. Senat przyjął projekt Ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”), który wprowadza od dawna oczekiwane przez rynek zasady wygaszania polis ubezpieczycieli z Wielkiej Brytanii w związku z Brexitem.

Autor: Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Typ: Artykuły
2021-02-24

Czynny żal przy każdej korekcie JPK_V7

Podatnicy VAT powinni zwrócić szczególną uwagę na nowelizację przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Niedawno dodany art. 61a wprowadził bowiem sankcję za złożenie nierzetelnej lub wadliwej księgi, a za księgę uznaje się część ewidencyjną nowego JPK_V7. Czy powyższe oznacza, że podatnik – każdorazowo przy składaniu korekty JPK_V7 – by uniknąć sankcji, wraz z korektą powinien złożyć czynny żal?

Autor: BC Advanced Solutions Sp. z o.o.

Typ: Artykuły
2021-02-19

Ustrukturyzowane e-faktury i Krajowy System e-Faktur już od października?

Skrócenie terminu zwrotu VAT z 60 do 40 dni, zwolnienie z obowiązku przesyłania JPK_FA na żądanie organów podatkowych oraz brak konieczności wystawiania duplikatów faktur – to tylko kilka przywilejów, z których będą mogli skorzystać podatnicy wystawiający ustrukturyzowane e-faktury. Wejście w życie przepisów wprowadzających nowy rodzaj dokumentów sprzedażowych oraz tworzących Krajowy System e-Faktur planowane jest na październik 2021 r.

Autor: Business Care

Typ: Artykuły
2021-02-19

SLIM VAT, czyli podatek VAT po nowemu

Początek roku to okres obfitujący w większe lub mniejsze zmiany w prawie podatkowym. Bieżący rok przyniósł kilka nowości również w zakresie podatku VAT. Wspomniane zmiany zostały wprowadzone jako tzw. pakiet SLIM VAT. Co dokładnie zawiera ten pakiet i z jakimi zmianami muszą oswoić się podatnicy VAT w tym roku?

Autor: Business Care

Typ: Artykuły
2021-02-19

Karty paliwowe a VAT – interpretacja ogólna MF

Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną, która miała rozwiązać wątpliwości w zakresie rozliczeń na gruncie VAT sprzedaży paliw (i nie tylko) w oparciu o karty paliwowe – w zależności od okoliczności transakcji możemy mieć bowiem do czynienia albo z dostawą towarów, albo ze świadczeniem usług.  Co istotne, zastosowanie się przez podatnika do interpretacji ogólnej umożliwi ochronę jego rozliczeń podatkowych.

Autor: Business Care

Typ: Artykuły
2021-02-19

Nowe zasady rozliczania faktur korygujących in minus – zmiany podatkowe 2021

Od początku 2021 roku wystawca faktury korygującej in minus, by pomniejszyć VAT należny, nie musi już posiadać potwierdzenia odbioru korekty przez nabywcę. Nie oznacza to jednak, że ustawodawca nie wymaga od podatników żadnego dowodu, że taka korekta zobowiązania podatkowego mu przysługuje.

Autor: Business Care

Typ: Artykuły