Artykuł

Z kim rozmawiać na temat potrzeb rozwojowych pracowników?

Streszczenie:

Jeśli planujesz realizację projektu rozwojowego i zdecydujesz się na zaangażowanie w to firmy doradczo-szkoleniowej, musisz wiedzieć, że jednym z pierwszych pytań, jakie usłyszysz będzie pytanie o potrzeby Uczestników projektu. Aby uzyskać odpowiedź, konieczna będzie rozmowa z kilkoma wiarygodnymi źródłami informacji wewnątrz Twojej organizacji. O kim mowa?


Przymierzając się do określenia założeń projektu rozwojowego, punktem wyjścia powinna być trafna diagnoza potrzeb jego Uczestników. Bez odpowiedzi na pytania: jakie cele (krótko- i długoterminowe) stawiane są Uczestnikom, jakie kompetencje należy rozwijać lub przez jaką zmianę obecnie przechodzą, projekt bardzo szybko może okazać się chybioną inwestycją. Owszem, przeszkolisz pracowników. Owszem, nabędą oni nową wiedzę i umiejętności. Ale czy przyda im się to w codziennej pracy? Czy pomoże zmienić nawyki i efektywniej realizować zadania? Czy wykażesz na tej podstawie, że projekt przyniósł założony efekt?

Dobrą praktyką jest poprzedzenie projektu rozwojowego badaniami kompetencji, które precyzyjnie wskażą nam luki i obszary do rozwoju. Nie zawsze jednak będziesz dysponować budżetem na takie działanie i nie zawsze takie działanie będzie proste do uzasadnienia przez Zarządem (np. w przypadku stosunkowo niewielkiego projektu). Co zrobić w takiej sytuacji? Odpowiedzią okazuje się… zadanie kolejnych pytań.

Kto zainspirował projekt rozwojowy? Kto jest za niego odpowiedzialny? Jakie ma znaczenie dla organizacji?

Odpowiedzi na te trzy pytania pozwolą Ci zidentyfikować, kto powinien wziąć udział w procesie definiowania potrzeb rozwojowych Uczestników.

Pytanie #1: Kto zainicjował projekt rozwojowy?

Dlaczego to ważne? Ponieważ to właśnie ta osoba najpewniej jako pierwsza zaobserwowała pewną potrzebę w Twojej organizacji i będzie w stanie najlepiej o niej opowiedzieć, przytoczyć przykłady sytuacji czy odpowiedzieć na pytania firmy szkoleniowej. Identyfikacja inicjatora projektu to także ważne zabezpieczenie dla Ciebie. Nie raz byliśmy świadkami sytuacji, w której projekt (choć zainicjowany przez „biznes”), szybko stawał się wyłączną odpowiedzialnością HR-u, bo ani Menedżer danego obszaru ani przełożeni Uczestników nie czuli potrzeby, by się w niego angażować. Mając pewność, że to właśnie dana osoba była inicjatorem, będzie Ci łatwiej zaangażować ją we wspólne działania, a w szczególności – w budowanie rangi projektu w organizacji (np. „Ty zainicjowałeś ten projekt. Pomóż mi uzasadnić, że inwestycja w ten obszar/ rozwój tych kompetencji jest potrzebny”).

Pytanie #2: Kto jest odpowiedzialny za projekt rozwojowy?

Mówiąc inaczej – kto będzie z tego projektu rozliczany i kto będzie odpowiadał na pytania o jego efekty? Czasami będzie to ta sama osoba, która go zainicjowała i taka sytuacja powinna być dla Ciebie komfortowa. W związku z tym, że zależy jej na wypracowaniu konkretnych rezultatów równie mocno, jak Tobie, będzie ona Twoim sojusznikiem i partnerem do rozmowy. Często jednak odpowiedzialność za projekt spadnie na Ciebie i to właśnie Dział HR będzie z niego rozliczany.

Pytanie #3: Jakie znaczenie dla organizacji ma projekt rozwojowy?

Dlaczego to ważne? Takie pytanie pozwoli nam wyłapać projekty strategiczne z punktu widzenia organizacji, a więc takie, w których z definicji powinien uczestniczyć Zarząd. Mówiąc „strategicznie”, mamy na myśli zarówno projekty dotyczące strategicznych obszarów (np. pozyskanie kompetencji niezbędnych do poszerzenia zakresu działalności firmy), jak i strategicznych stanowisk (np. rozwój kompetencji top managementu).

Znając już odpowiedzi na te pytania, zadaj sobie ostatnie (najprostsze): czy na pewno mowa o projekcie rozwojowym, np. szkoleniach dla menedżerów? Być może jednak o projekcie wdrożeniowym np. opracowaniu i wdrożeniu standardów menedżerskich?

A teraz zobacz, kto powinien wziąć udział w diagnozowaniu potrzeb Uczestników projektu w Twojej organizacji:

O potrzebach pracowników…bez pracowników – dlaczego?

Choć może dziwić Cię, że nie we wszystkich przypadkach uwzględniamy Uczestników, pamiętaj, że rozmowa na temat potrzeb odbywa się na poziomie kreowania projektu, a więc tam gdzie mowa np. o osadzeniu projektu w planie realizacji strategii firmy czy realizacji długofalowych kierunków rozwoju. Rozmowa z Uczestnikami jest elementem obowiązkowym, ale na etapie przygotowania do realizacji działań, np. konkretnego szkolenia. To właśnie wtedy pytamy o ich perspektywę, po to, by uzyskać pewność, że każde działanie rozwojowe będzie spójne z ich potrzebami, oczekiwaniami, dopasowane do specyfiki ich pracy, celów, które się im stawia i trudnych sytuacji, z którymi się mierzą.

Chcesz skonsultować możliwości realizacji projektów rozwojowych i wdrożeniowych w Twojej organizacji? Skontaktuj się z autorką artykułu:

Maryla Korczyńska, Konsultant Zarządzająca PROFES
tel. kom. +48 609 762 552
e-mail: korczynska@profes.com.pl

Autor: Profes Cena: free