Artykuł

W I kwartale 2018 r. fundusze venture capital zainwestowały blisko 50 mld USD w startupy na całym świecie

Streszczenie:

Raport KPMG International pt. „Venture Pulse Q1 2018. Global analysis of venture funding”.

Cyfrowe innowacje niezmiennie pozostają w centrum zainteresowania inwestorów. Jak wynika z badania KPMG w I kwartale 2018 r. fundusze zainwestowały 49,3 mld USD (ponad 70% więcej niż kwartał wcześniej). USA jest zdecydowanie najważniejszym rynkiem inwestycyjnym – ponad 61% wszystkich pieniędzy zostało ulokowanych przez fundusze właśnie na tym rynku. Systematycznie zmniejsza się liczba transakcji, co dobrze ilustruje trend, że inwestorzy preferują większe inwestycje w bardziej rozwinięte startupy.

Fundusze venture capital już się nauczyły funkcjonować w realiach cyfrowej gospodarki i w naturalny sposób ograniczają swoje ryzyko, inwestując w coraz bardziej rozwinięte startupy. Takie podejście jest uzasadnione ekonomią biznesu venture capital – nakład czasu na selekcję projektów inwestycyjnych, wykonanie transakcji oraz wsparcie startupu w rozwoju, jest niezależny od wielkości zainwestowanych środków, a zależy bardziej od fazy rozwoju startupu i jego specyfiki – mówi dr Jerzy Kalinowski, doradca zarządu KPMG w Polsce.

Znacząca rola korporacyjnych funduszy venture capital

Jak wynika z badania KPMG korporacje odgrywają coraz bardziej istotną rolę w ekosystemie finansowania rozwoju startupów – 21% wszystkich transakcji na całym świecie zostało zrealizowanych bezpośrednio przez korporacje lub przez tzw. korporacyjne fundusze venture capital.

Korporacje są świadome, że muszą pozyskiwać innowacje z zewnątrz i dlatego zakładają własne fundusze typu venture capital, które oprócz budowy wartości portfela inwestycyjnego mają przede wszystkim na celu inwestowanie w startupy tworzące rozwiązania wspomagające rozwój korporacji. Także duże przedsiębiorstwa w Polsce zaczynają dostrzegać korzyści z posiadania własnego korporacyjnego funduszu venture capital i stąd też ich zainteresowanie tworzeniem takich wyspecjalizowanych wehikułów inwestycyjnych – mówi dr Jerzy Kalinowski, doradca zarządu KPMG w Polsce.

Startupy bazujące na rozwiązaniach cyfrowych najpopularniejsze wśród inwestorów

Innowacyjne rozwiązania cyfrowe są podstawą modeli biznesowych i operacyjnych zdecydowanej większości startupów, w które inwestują fundusze. Jak wynika z badania KPMG 43% wszystkich transakcji było związanych z inwestycją w przedsiębiorstwa rozwijające nowoczesne oprogramowanie specjalistyczne. Inwestorzy są obecnie najbardziej zainteresowani rozwiązaniami bazującymi na zaawansowanej analizie danych cyfrowych oraz sztucznej inteligencji. Największe nadzieje są związane z wykorzystaniem takich rozwiązań w ochronie zdrowia w zakresie zarówno wczesnej diagnostyki (np. dodatkowe konsultacje), jak również opieki zdrowotnej i prewencji.

Adaptowanie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w sektorze usług zdrowotnych jest niezwykle szybkie. Ich wykorzystanie przynosi istotne korzyści nie tylko pacjentom czy lekarzom, ale także regulatorom sektora, zdecydowanie ułatwiając nadzór nad ochroną zdrowia i jakością świadczonych usług – mówi dr Jerzy Kalinowski, doradca zarządu KPMG w Polsce.

W Europe w I kwartale 2018 r. zainwestowano w startupy 5,2 mld USD, czyli o 15% mniej niż w Q4 2017 r. Europa jest niestety dużo mniejszym rynkiem startupowym – 10,5% wszystkich środków pieniężnych na całym świecie zainwestowano na naszym kontynencie w ostatnim kwartale. Fundusze zaczęły też inwestować w zdecydowanie większe spółki – dwukrotnie spadła liczba transakcji w odniesieniu do poprzedniego kwartału. Analizy KPMG pokazują również, że inwestorzy europejscy interesują się przede wszystkim fintechami i rozwiązaniami bazującymi na sztucznej inteligencji. Wielka Brytania i Niemcy, to tradycyjnie główne rynki inwestycyjne w Europie (blisko 50% środków zainwestowanych w Europie). W ostatnim okresie bardzo dynamicznie wzrosły inwestycje w startupy we Francji i Hiszpanii.

Rynek venture capital w Polsce znajduje się niestety w dalszym ciągu w bardzo wczesnej fazie rozwoju. Nic dziwnego zatem, że biorąc pod uwagę skalę inwestycji w startupy w poszczególnych krajach europejskich, nadal nie jesteśmy na „radarze” dużych funduszy europejskich. Warto więc zastanowić się, jakie mechanizmy przyczyniły się do bardzo spektakularnego rozwoju hubów startupowych w Berlinie (ponad 1,1 mld. USD zainwestowanych w Q1 2018), czy Paryżu (ponad 500 mln USD), tak żeby skutecznie rozwijać budowany obecnie w Polsce ekosystem startupowy – mówi dr Jerzy Kalinowski, doradca zarządu KPMG w Polsce.

Pełną wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl

KPMG THOUGHT LEADERSHIP
Publikacje praktyk KPMG z całego świata dotyczące najistotniejszych kwestii z różnych sektorów gospodarki. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, w bazie publikacji KPMG znajdują się m.in. artykuły, analizy i raporty nt. zagadnień specyficznych dla poszczególnych branż.

O RAPORCIE
Raport pt. „Venture Pulse Q1 2018” należy do cyklu kwartalnych publikacji nt. sektora venture capital, opracowywanych przez KPMG International. Przedstawia sytuację sektora venture capital w ujęciu globalnym i regionalnym, a ponadto zawiera dane nt. głównych trendów. Badanie zostało przeprowadzone na spółkach prywatnych, finansowanych przez fundusze venture capital, w tym firmy venture capital, podmioty korporacyjne bądź inwestorów prywatnych typu tzw. super angel. Analiza obejmuje dane pochodzące z I kwartału finansowego 2018 roku.

 

 

Słowa kluczowe: KPMG, raport KPMG

Autor: KPMG Cena: Zawartość jest bezpłatna