Artykuł

Ordery, krzyże i odznaczenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Bytanii I Irlandii Północnej

Streszczenie:System orderów i odznaczeń Wielkiej Brytanii, ustalił się w długim procesie historycznym a rodowód ich sięga swymi korzeniami wczesnego średniowiecza. Królestwo Anglii, którego sukcesorem jest obecna Wielka Brytania, ukształtowało się w VII wieku i na przestrzeni wieków do dnia dzisiejszego stała się jednym z najnowocześniejszych państw na świecie. Obecna polityczna forma rządów ustalono w XVIII wieku jako monarchia konstytucyjna, bardzo ograniczoną na rzecz wybieralnego parlamentu.

Każde państwo na świecie posiada własny i unikatowy system nagród państwowych – orderów i odznaczeń. Obecnie system ten składa się z trzech kategorii wyróżnień : ordery, krzyże i odznaczenia i medale za kampanie wojenne, ekspedycje lub za wysługę. W czasie XVIII, XIX i XX wieku Mocarstwowa Wielka Brytania na całym świecie brała udział w wielu konfliktach zbrojnych, tłumiła wiele zrywów, uczestniczyła w ekspedycjach i wyprawach które upamiętniają te odznaczenia. Najsłynniejszym orderem brytyjskim jest wywodzący się ze średniowiecza Order Podwiązki, który był protoplastą wielu innych orderów królewskich na świecie. Najbardziej zaś powszechnym orderem funkcjonującym obecnie jest Order Imperium Brytyjskiego. Ze względu na wysokie kryteria przyznawania i rangę, ordery i odznaczenia brytyjskie należą do nagród elitarnych. Wiele z nich wręczanych jest osobiście przez monarchę lub członka rodziny królewskiej, natomiast fakt odznaczenia jest ogłaszany publicznie – także w prasie. Zatem otrzymanie ordery lub medalu jest zawsze dla odznaczonego swoistym wyróżnieniem, pamiątki zaś w postaci odznaczeń orderów i medali przechowywane są w zasobach rodzinnych przez całe pokolenia.

W kategorii najwyższych i najistotniejszych orderów Zjednoczonego Królestwa wymienić należy : Order Podwiązki, Order Łaźni, Królewski Order Wiktorii, Order Świętego Michała i Świętego Jerzego, Order Imperium Brytyjskiego.Reguły orderowe zostały określone w statutach orderów, które mogą być one nadawane za wybitne osiągnięcia i zasługi dla Królestwa w czasie wojny i pokoju osobom cywilnym, wojskowym a także pozostającym w służbie Jej Królewskiej Mości – policji, strażom pożarnym, ratownikom, urzędnikom i funkcjonariuszom państwowym, członkom rządu i Izby Gmin i Izby Lordów. Ordery te także przyznawane są cudzoziemcom, co jednak nie zdarza się często. Z reguły w przypadku orderów Monarcha nadaje order wyższej klasy odwiedzającej Dwór Św Jerzego głowie państwa. Zdarza się także, że Królowa nadaje order sama będąc gościem zaprzyjaźnionego państwa.

Każda wojna i kampania oraz ekspedycja brytyjska, tworzy osobną epopeję z własnymi bohaterami, ofiarami także nagrodami : orderami, medalami. Jest to prawidłowość która bierze swój początek od powstania imperium brytyjskiego. Wraz z jego rozbudową na świecie, brytyjskie interesy, krzyżowały się z interesami innych państw i potęg co rodziło konflikty wymagające czasem zbrojnego rozstrzygnięcia. W ciągu tych stuleci od czasów wielkiej wojny z Napoleonem do ostatnich XX wiecznych i współczesnych kampanii Falklandzkiej z 1982 roku, interwencji w Iraku i Afganistanie Wielka Brytania ustanowiła i nadała kilkadziesiąt medali i gwiazd za wojny, kampanie i wyprawy, które wraz z nakładanymi na wstążki oznaczeniami tworzą całą mozaikę odznaczeń przypominających trud Brytyjczyków na polach bitew niemal całego świata. Z najsłynniejszych kampanii i medali wymienić tutaj należy medale za wojnę z Napoleonem, za wojnę Krymską, za I i II wojnę światową (otrzymali je również polscy żołnierze). Medale za tłumienie powstań Burów w Afryce, Pasztunów w Afganistanie w XIX wieku, walk w północnych Indiach w latach 30 tych XX wieku, interwencji w czasie powstania bokserów w Chinach orz nadawane ostatnio medale za udział w walkach w Iraku i Afganistanie.

Autor: Mariusz Przytuła i Andrzej Chojnacki Data publikacji: 2012-06-01 Ilość stron: 1 Cena: 0