Artykuł

Mazars - Newsletter Podatkowy Wydanie 28 – Lipiec-Sierpień2012

Streszczenie:Przekazujemy Państwu do lektury wakacyjny, połączony lipcowo-sierpniowy numer naszego Newslettera Podatkowego.

Zwracamy uwagęna planowane zmiany w podatku PIT, ograniczające aktualne ulgi (na dziecko i na internet) i przywileje w rozliczaniu kosztów uzyskania przychodów. Zmiany te mająwejść w życie od następnego roku.

Omawiamy także dla Państwa uchwałę siedmiu sędziów, która została podjęta w często budzącej wątpliwości sprawie podatkowego ujęcia nie zamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym. Uchwała ta może mieć istotne znaczenie, np. w sytuacji wcześniejszego rozwiązania umowy najmu i powstania straty z tytułu nie wpełni zamortyzowanych środków trwałych. Zgodnie z uchwałą strata ta będzie stanowić koszt uzyskania przychodu.

Dodatkowo w numerze prezentujemy inne ciekawe naszym zdaniem interpretacje podatkowe, a także omówienie najważniejszych zmian w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polskąi Norwegią.

Z poważaniem,
Krystyna Szydłowska

Autor: Mazars Data publikacji: 2012-08-01 Cena: 0