Artykuł

Kancelaria Dentons publikuje najnowszy przewodnik po inwestycjach w projekty z obszaru energii odnawialnej w Europie

Streszczenie:

Wraz z początkiem nowej dekady jesteśmy już w stanie zidentyfikować siły kształtujące europejski sektor odnawialnych źródeł energii, ale coraz trudniejszym staje się przewidywanie długoterminowych zmian, jakie zachodzić będą na każdym z rynków.Kluczową zmienną pozostaje kwestia wsparcia ze strony państw, na przykład w formie aukcji dla odnawialnych źródeł energii. Jednakże, zadania stojące przed rządami i organami regulacyjnymi są coraz liczniejsze i mają coraz bardziej złożony charakter, szczególnie w sytuacji, gdy dekarbonizacja staje się w równym stopniu kwestią polityki przemysłowej, jak i regulacji rynku energii.

Rozwój technologii wpływa w coraz większym stopniu na ekonomiczne uwarunkowania wielu projektów. Znacznie mniej jasne jest to, kiedy i czy w ogóle, technologie, które potencjalnie mogą stanowić punkt zwrotny dla sytuacji na rynku, takie jak wprowadzenie na masową skalę pojazdów o napędzie elektrycznym lub „zielona” produkcja wodoru, zaczną wywierać na rynek taki wpływ, który zadecyduje o jego transformacji.

A sam rynek? Niezależnie od programów państwowych dotacji, w wielu częściach Europy istnieje obecnie znaczne zapotrzebowanie odbiorców końcowych na energię odnawialną. Ale czy istniejące struktury korporacyjnych umów sprzedaży energii stanowią najlepsze rozwiązanie na przyszłość dla wszystkich wytwórców energii odnawialnej, albo dla wszystkich odbiorców instytucjonalnych?

Zapraszamy do pobrania nowej edycji naszego przewodnika na 2020 rok zawierającego przegląd sytuacji w sektorze energii ze źródeł odnawialnych w 20 jurysdykcjach w Europie i Azji Środkowej.

Dentons opracował niniejszy przewodnik we współpracy z BloombergNEF, wiodącą organizacją badawczą będącą dostawcą podstawowych analiz rynkowych z zakresu czystej energii, zaawansowanych rozwiązań dla transportu, branży cyfrowej, innowacyjnych materiałów i obrotu towarowego.

Autor: Dentons Cena: Free