Artykuł

Jakie korzyści podatkowe może czerpać firma dzięki finansowaniu aut firmowych?

Streszczenie:

Niezależnie od wielkości floty w firmie, efektywne jej wykorzystanie jest niezwykle istotne z punktu widzenia kosztów firmy. Dzięki zastosowaniu dostępnych prawnych i podatkowych  rozwiązań a szczególnie nowoczesnych metod finansowania pojazdów, przedsiębiorstwa są w stanie wprowadzić istotne oszczędności.

Każdy element związany z doborem floty od wybranie właściwego źródła jej finansowania, ubezpieczenia, wydatków na paliwo i naprawy ma istotne znaczenie. Zakup wybranej floty pojazdów za gotówkę będzie jednorazowym wydatkiem ograniczającym możliwości inwestycyjne i obrotowe spółki a także ściśle powiązany  z koniecznością dokonywania odpisów amortyzacyjnych tak bilansowych jak i podatkowych zgodnie z przyjętymi zasadami w księgach handlowych oraz przepisami podatkowymi a zatem nie więcej niż 20% rocznie w związku z 5 letnim normatywnym okresem amortyzacji. Jednak podatkowe koszty odpisów amortyzacyjnych nie mogą przekroczyć wartości 20 tys. EUR. Znacznie więcej możliwości z punktu widzenia korzyści podatkowych otwiera się przed firmą, która zdecyduje się na skorzystanie z finansowania za pomocą leasingu operacyjnego lub finansowego. Przede wszystkim elastyczny i zależny od oczekiwań przedsiębiorstwa, właściwie dobrany okres finansowania, wysokość opłaty wstępnej lub jej brak a także wysokość wartości pojazdu na koniec finansowania może być przedmiotem indywidualnych uzgodnień. Wpłata wstępna oraz miesięczne opłaty ponoszone przez klienta niezależnie od wartości początkowej pojazdu stanowić będą koszty uzyskania przychodu przedsiębiorcy a precyzyjne określenie struktury transakcji powoduje, iż miesięczny koszt finansowania floty będzie zbliżony do faktycznej utraty wartości pojazdu w czasie jego eksploatacji. Tym samym firma płaci miesięcznie raty używania auta a nie za jego posiadanie. Możliwość  wymiany pojazdu na nowy po okresie krótszym niż 5 lat pozwalają zmniejszyć koszty eksploatacji floty, która będzie generowała znacząco większe koszty w 4 i 5 roku użytkowania w porównaniu do kosztów ponoszonych w pierwszych 3 latach, bo przez większość tego okresu obowiązuje gwarancja producenta. Rozwiązaniem na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania flot jest między innymi skorzystanie z licznych oferowanych przez  producentów programów serwisowych lub rozszerzonej gwarancji albo stałych kosztów miesięcznych doliczonych do raty finansowej przez finansującego w ramach produktu nazywanego w różny sposób: CFM, najem długoterminowy czy Full Serwis Leasing albo leasing z serwisem. Wydatki ponoszone w związku użytkowaniem aut stanowić będą koszt uzyskania przychodu w całości w miesiącu poniesienia. Koszty ubezpieczenia mogą być wydatkiem jednorazowym lub dzięki polisie wieloletniej zawartej dla całego okresu finansowania wydatkiem miesięcznym adekwatnym do kosztu uzyskania przychodu rozliczanego proporcjonalnie do okresu na jaki została zawarta polisa. Ostatnie zmiany regulacji w zakresie możliwości odliczenia VAT od flot samochodów osobowych wprowadziły zasadę, iż w przypadku udokumentowanej eksploatacji floty wyłącznie do działalności gospodarczej, przedsiębiorca może odliczyć 100% VAT zarówno przy zakupie jak również w przypadku finansowania od każdej opłaty związanej z pojazdem. W przypadku kiedy pojazd wykorzystywany jest zarówno do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa oraz celów prywatnych, odliczyć można połowę VAT niezależnie od formy zakupu wybranej przez firmę. Reasumując właściwe podejście do floty firmowej i odpowiednie określenie potrzeb firmy ma niezwykle duże znaczenie z poziomu wysokości kosztów jak również kosztów proporcjonalnych do wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwo. To użytkowanie aut a nie ich posiadanie jest dla firm operujących flotą samochodową idealnym rozwiązaniem.

 

Słowa kluczowe: flota pojazdów, Bank Pekao

Autor: Jarosław Szczepaniak, Dyrektor, Biuro Rozwoju Rynku Pojazdów Cena: Zawartość jest bezpłatna