Artykuł

Grafologia i coaching a rozwój człowieka

Streszczenie:Rozmowa z Lucyną Baca-Lönn,założycielem i dyrektorem firmy Graphology Solutions Group

Prestiż: Jest Pani grafologiem, ale z pierwszego wy-kształcenia filologiem. Od filologii do grafologii daleka i bliska zarazem droga?

Lucyna Baca-Lönn: Zarówno języki, jak i grafologia są moją pasją, a zaangażowanie się w te dyscypliny nauko-we wypływa z mojej wewnętrznej potrzeby. Grafologia jest zajęciem fascynującym i odkrywczym do tego stop -nia, że apetyt na jej zgłębianie rośnie w miarę zajmo -wania się tą szacowną dziedziną naukową. Grafologia, służąc poznaniu, zrozumieniu i rozwojowi człowieka, wkracza na tereny psychologii i duchowości człowie-ka. Jest to więc zajęcie wyjątkowo ciekawe, chociażby z tego punku widzenia. W moim przypadku grafologia jest integralną częścią mojej istoty, odkry-łam bowiem na pewnym etapie swojego życia, że jest to powołanie, dar i przywilej, który pozwala na poruszanie się w świe-cie zdyscyplinowanego myślenia i pozy-tywnych emocji. Szczególnym szacunkiem otaczam grafoterapię, która jest przyja-znym i skutecznym narzędziem do pracy nad sobą. Celem wyjaśnienia przytoczę, że grafoterapia to nauka behawioralna, która z pomocą zaprojektowanych wzor-ców pisma zmienia ograniczające aspekty osobowości autora rękopisu na pozytywne i wspierające. I co uzyskujemy? W efekcie zastosowania zdrowych wzorców pisma w sposób naturalny uwalniamy wzorce pisma nas ograniczające. Jednocześnie rekonfigurujemy neurologiczne połączenia i ścieżki w naszym mózgu. Ten proces jest cenny dla ludzi, którzy są zdeterminowani uwolnić się od przeszłości i pragną peł-nej ekspresji oraz realizacji samych siebie w życiu. Grafologia pozwala mi żyć peł-nią życia, cieszyć się nim i kochać je jako dar cenny i nadzwyczajnie piękny. Dzięki grafologii mogę dzielić się z ludźmi swą wiedzą, by pomóc im być i stawać się sobą, pomóc rozwijać im skrzydła. I jest to szlachetne, unikatowe w swej skali zajęcie, które satysfakcjonuje. Poza tym grafolo-gia posiada szacowną historię sięgającą czasów starożytnych, Chin, Egiptu, Grecji, a być nestorką tak znakomitego dziedzi-ctwa kulturowego, a za taką się uważam, jest wyjątkowo atrakcyjnym przywilejem.

Autor: IVO GRAFF Data publikacji: 2012-01-26 Ilość stron: 1 Cena: 0