Nowelizacja Prawa energetycznego – nowe formy aktywności podmiotów sektora energetycznego

17 października 2013 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 981).

Autor: Wierzbowski Eversheds

Typ: Artykuły

Nowe i planowane regulacje crowdfundingu inwestycyjnego

O nowych przepisach i interpretacjach, które w najbliższym czasie mogą wpłynąć na modele biznesowe crowdfundingu udziałowego i pożyczkowego.

Autor: Wardyński i Wspólnicy

Typ: Artykuły
2015-05-13

Setting up in business in the UK

If you are thinking of setting up in business or buying an existing business in the UK, Windmill Gąsiewski & Roman, a law firm with offices in Warsaw and Gdańsk and a long history of advising international clients, has set up its own discrete group to provide this advice. The group is able to advise on all the legal issues faced by business.

Autor: Windmill Gąsiewski & Roman

Typ: Artykuły
2017-06-26

Nowy wykaz prac zabronionych kobietom w ciąży i matkom karmiącym

Dnia 1 maja 2017 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów, które zmienia wykaz prac szczególnie uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących.

Autor: Krystian Stanasiuk, LL.M., radca prawny, partner w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie

Typ: Artykuły
2015-05-13

Koszty na przełomie roku – przewaga prawa bilansowego nad podatkowym *)

Każde zamknięcie roku obrotowego wiąże się ze wzmożonymi pracami związanymi z ujęciem wszystkich transakcji w zamykanym roku obrotowym, a zwłaszcza faktur kosztowych dotyczących zarówno kosztów pośrednich jak i kosztów bezpośrednich. Dla wielu podmiotów dodatkowym utrudnieniem są przyspieszone terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych, przyspieszone w porównaniu do terminów wyznaczonych przepisami ustawy.

Autor: Mazars

Typ: Artykuły
2015-05-13

Finansowanie bankowe dla MŚP

Niniejszy artykuł ma na celu bliższe przyjrzenie się problemom, jakie mogą pojawić się w związku z ubieganiem się o finansowanie przez MŚP oraz stanowi próbę opisania tego, w jakim miejscu znajduje się dzisiaj finansowanie bankowe dla MŚP w Wielkiej Brytanii.

Autor: Robert Windmill, Windmill Gąsiewski & Roman

Typ: Artykuły

Odpowiedzialny biznes w małych i średnich przedsiębiorstwach. Środki PARP dla MŚP na wdrożenie CSR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła pierwszy nabór projektów w konkursie „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). Mikroprzedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą starać się o bezzwrotne wsparcie finansowe do 100 000 zł na wdrożenie CSR.

Autor: PWC

Typ: Artykuły
2015-05-13

Alert Podatkowy - Prezydent podpisał Ustawę o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.

Prezydent podpisał Ustawę o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.

Autor: Taxplan

Typ: Artykuły
2021-06-23

Możliwość dochodzenia zwrotu nienależnie pobranej w Niemczech opłaty transportowej w latach 2018-2020

Dotychczasowy sposób obliczania opłat drogowych w Niemczech został zdewastowany przez wyrok TSUE. Niemiecki Rząd Federalny musi liczyć się ze zwrotami kosztów na rzecz spedytorów.

Autor: Bird & Bird

Typ: Artykuły
2017-02-17

Jak skutecznie i szybko rozwiązać konflikt w biznesie unikając sądu?

Zawierając umowy czy podejmując się nowych przedsięwzięć biznesowych nigdy nie ma pewności, że prędzej czy później nie dojdzie do nieporozumień, które mogą skutkować konfliktem pomiędzy partnerami biznesowymi. Może to być związane nie tyle ze złą wolą stron, co ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi mającymi wpływ na biznes.

Autor: dr Ewelina Stobiecka, Taylor Wessing

Typ: Artykuły