2016-08-08

Bankowość w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania słynie z przyjaznego środowiska dla prowadzenia biznesu – niskich podatków, nieskomplikowanych formalności oraz prostych i przejrzystych przepisów prawa. Wszystko to zachęca zagranicznych inwestorów do zakładania firm na jej terytorium. Czy jednak sektor usług bankowych, ściśle powiązany z działalnością gospodarczą, jest na Wyspach równie atrakcyjny?

Autor: Admiral Tax

Typ: Artykuły
2015-05-13

Kredyt finanse dla firm z sektora MŚP

Wraz z Robertem Windmill’em z Kancelarii Prawniczej Windmill Gąsiewski & Roman w Warszawie uczestniczyłem w konferencji zorganizowanej w zeszłym roku w Londynie, skierowanej do dyrektorów małych i średnich przedsiębiorstw.

Autor: Michael Dembiński

Typ: Artykuły
2015-10-09

Czym jest i jak korzystać z „Ugody”, aby rozwiązać problem zatrudnienia w Wielkiej Brytanii

Ugody (Settlement agreements) to  prawnie wiążące umowy, które określają pełne warunki ugody pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Wcześniej znane jako umowy kompromisowe, ugody te weszły w życie w dniu 29 lipca 2013 roku w ramach szerszych zmian w Brytyjskim Prawie Pracy.

Autor: Bartosz Maj- Litigation Executive, Simpkins & Co Solicitors

Typ: Artykuły
2021-02-19

Nowe zasady rozliczania faktur korygujących in minus – zmiany podatkowe 2021

Od początku 2021 roku wystawca faktury korygującej in minus, by pomniejszyć VAT należny, nie musi już posiadać potwierdzenia odbioru korekty przez nabywcę. Nie oznacza to jednak, że ustawodawca nie wymaga od podatników żadnego dowodu, że taka korekta zobowiązania podatkowego mu przysługuje.

Autor: Business Care

Typ: Artykuły
2021-02-17

Blockchain – rewolucja w sektorze finansowym?

Czy technologia blockchain zrewolucjonizuje branżę finansową? Według prognoz do 2025 roku wartość światowego rynku blockchain ma przekroczyć 21 mld USD, a 10% globalnego PKB może być przechowywane w łańcuchu bloków. Na wykorzystanie tej technologii decyduje się coraz więcej gałęzi gospodarki, m.in. sektor finansowy. Polskie banki już pracują nad kolejnymi wdrożeniami.

Autor: Kochański & Partners

Typ: Artykuły
2015-05-13

W jaki sposób pracownik odpowiada za mienie powierzone?

Ochrona powierzonego mienia to jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych. Odpowiedzialność w tym zakresie może być ponoszona indywidualnie lub wspólnie.

Autor: Agnieszka Janowska, radca prawny i dyrektor działu prawa pracy w TGC Corporate Lawyers

Typ: Artykuły
2015-05-13

10. edycja Raportu "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki"

Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2011. Dobre praktyki” – jest to już 10. jubileuszowa edycja tej unikalnej publikacji, która podsumowuje zaangażowanie firm w działania CSR w danym roku.

Autor: CSR

Typ: Artykuły
2015-05-13

Obligacje, rentowność i stopy zwrotu – Colliers International analizuje papiery dłużne oraz nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej

Niedawne obawy o to, czy w sektorze państwowych papierów dłużnych nie narasta bańka, skłoniły część inwestorów, takich jak norweski państwowy fundusz majątkowy Norges, do pozbywania się obligacji skarbowych i zainteresowania sektorem nieruchomości.

Autor: Colliers International

Typ: Artykuły
2018-05-14

Sprawozdanie finansowe według nowych zasad - na dane z paszportu zamiast PESEL?

Elektroniczna forma sporządzania i składania do KRS corocznych sprawozdań finansowych nie jest już tylko kwestią wygody, ale staje się stopniowo wymogiem ustawowym. Jedna ze zmian legislacyjnych z początku roku wymogła na niektórych spółkach zarządzanych przez cudzoziemców potencjalnie dość kłopotliwe kroki dostosowawcze. Zdają się one nie do uniknięcia, mimo że informacje przekazywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości sugerują drogę na skróty.

Autor: Taylor Wessing

Typ: Artykuły
2017-05-29

Pracodawca nie powinien zmuszać pracowników do korzystania z urlopu wypoczynkowego w długie weekendy

Pracodawca jest uprawniony zamknąć w określonym czasie zakład pracy i powstrzymać się od prowadzenia działalności. Nie ma natomiast prawnej możliwości przymusić pracowników, aby w tym właśnie terminie skorzystali z urlopu wypoczynkowego.

Autor: Krystian Stanasiuk, LL.M., radca prawny, partner w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie

Typ: Artykuły