Artykuł

Cushman & Wakefield prezentuje raport CSR

Streszczenie:

Z trzeciego corocznego raportu wynika, że Cushman & Wakefield wzmocnił pozycję lidera oraz wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie.

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) opublikowała trzeci coroczny raport na temat działań w zakresie CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) Corporate Social Responsibility (CSR) Report. Raport podkreśla zaangażowanie firmy we wprowadzanie zmian na rynku nieruchomości komercyjnych z myślą o korzyściach dla klientów, społeczeństwa i środowiska naturalnego oraz wskazuje na zgodność jej polityki z przyjętymi przez ONZ Celami Zrównoważonego Rozwoju.

Raport CSR za rok 2017 prezentuje szczegółowe informacje na temat działań podjętych przez firmę Cushman & Wakefield w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju, odpowiedniego zarządzania zasobami energii, ładu korporacyjnego, etycznego postępowania w biznesie, zagwarantowania bezpieczeństwa, pozyskiwania produktów i usług, promowania różnorodności i inkluzywności, wspierania weteranów, lokalnych programów pomocy oraz w innych obszarach wpływających na zdrowie i dobrobyt w ubiegłym roku obrotowym (od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku).

- Jesteśmy niezwykle dumni z naszego programu CSR - mówi Maria D’Avanzo, główna dyrektor ds. etyki i przestrzegania wymogów regulacyjnych oraz odpowiedzialna za program CSR. - Raport podkreśla nasze zaangażowanie w budowanie zrównoważonej przyszłości w oparciu o naszą globalną platformę i znajomość lokalnej specyfiki.

Raport CSR prezentuje działania podejmowane przez firmę Cushman & Wakefield w trzech regionach: Ameryce Północnej i Południowej; Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA) oraz w krajach Azji i Pacyfiku (APAC).

Przedstawiono w nim także strategię biznesową firmy i oczekiwania interesariuszy ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz klientów i pracowników oraz funkcjonowania jako odpowiedzialny partner biznesowy. Zawiera także zobowiązanie Cushman & Wakefield do realizacji pięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w obszarach, w których firma może wnieść największy wkład:

 •     zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia i promowanie dobrobytu,

 •     promowanie stabilnego, inkluzywnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich,

 •     budowa stabilnej infrastruktury, promowanie inkluzywnego i zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wspieranie innowacyjności,

 •     uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu,

 •     podejmowanie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

Sukcesy firmy Cushman & Wakefield

Cele firmy związane z odpowiedzialną postawą obywatelską obejmują działania na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju. Cushman & Wakefield wspiera klientów w zakresie poszukiwania lepszych, bardziej inteligentnych i ekologicznych rozwiązań stosowanych w posiadanych nieruchomościach. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield między innymi:

 • dostarczyła klientom ponad 2500 publikacji i raportów rynkowych,

 • pomogła kilku klientom w uzyskaniu certyfikatu WELL potwierdzającego poprawę warunków zapewniających dobrostan pracowników,

 • wspierała klientów w uzyskaniu certyfikatów LEED dla łącznie ponad 5,5 mln m kw. powierzchni

 • została wyróżniona przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska nagrodą ENERGY STAR® Partner of the Year 2017 oraz uzyskała certyfikaty ENERGY STAR® dla 217 budynków klientów,

 • pomogła globalnemu klientowi z branży FMCG obniżyć koszty operacyjne o 20% dzięki ponownemu zaprojektowaniu siedziby w USA.

Cushman & Wakefield chce być firmą odpowiedzialną, o czym świadczą opisane w raporcie za 2017 rok działania: wspieranie przez nią różnorodności i inkluzywności, dążenie do zadowolenia i zaangażowania pracowników oraz działania na rzecz społeczności i środowiska. Firma Cushman & Wakefield między innymi:

 • zwiększyła równość płci w miejscu pracy – kobiety zajmują 36% stanowisk kierowniczych oraz stanowią 42% nowo zatrudnianych osób,

 • przeprowadziła badanie wśród pracowników, spośród których ponad 75% poleciłoby Cushman & Wakefield jako bardzo dobre miejsce pracy,

 • przeprowadziła na całym świecie szkolenia z Kodeksu Etyki Biznesowej, które ukończyło 93% pracowników firmy,

 • zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych o 7% w przeliczeniu na miliard dolarów przychodów.

Raport jest to pobrania pod tym linkiem: https://cushwake.cld.bz/Corporate-Social-Responsibility-Report-2017

 

Słowa kluczowe: Cushman & Wakefield

Autor: Cushman & Wakefield Cena: Zawartość jest bezpłatna