Artykuł

Alert Podatkowy - Prezydent podpisał Ustawę o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.

Streszczenie:Prezydent podpisał Ustawę o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.

W dniu 16 września 2011 r. Sejm przyjął ostateczne brzmienie ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców. Ustawa została podpisana przez Prezydenta 10 października 2011 r.

Uchwalona ustawa ma na celu redukcję niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców oraz likwidację najbardziej uciążliwych barier w prawie gospodarczym. Przedmiotem zmian są przepisy 22 ustaw. Nowelizacja obejmuje między innymi:

1. Zmiany w instytucji interpretacji ogólnych przepisów prawa podatkowego – wskazanie na możliwość wydania interpretacji na wniosek "zainteresowanego" [Ordynacja Podatkowa],

2. Uznanie za przedsiębiorcę zagranicznego obywatela polskiego wykonującego działalność gospodarczą za granicą, co umożliwi mu prowadzenie działalności w formie oddziału lub przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej],

3. Wprowadzenie obowiązku informowania ministra właściwego do spraw gospodarki przez sąd rejestrowy o otwarciu lub likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego [Ustawa o KRS],

4. Zniesienie Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B" [Ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego],

5. Wydłużenie terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego – do dnia 30 września zamiast do 31 marca [Kodeks Pracy],

6. Wydłużenie terminu składania deklaracji na podatek od nieruchomości – do dnia 31 stycznia zamiast do 15 stycznia [Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych],

7. Obniżenie opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych [Ustawa o opłacie skarbowej],

8. Umożliwienie stosowania do wyrobów akcyzowych celnych procedur uproszczonych, o których mowa w przepisach celnych [Ustawa o podatku akcyzowym].

Większość postanowień Ustawy Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań w związku z powyższymi kwestiami, prosimy o kontakt z jednym ze specjalistów Taxplan.

Autor: Taxplan Data publikacji: 2011-10-19 Ilość stron: 1 Cena: 0