Pblink

Polish Business Link to organizacja członkowska oraz portal biznesowy, którego patronem jest Brytyjsko-Polską Izba Handlowa. Naszym celem jest ułatwienie dostępu do ważnych kontaktów biznesowych, pomagając firmie zwiększyć obecność i prestiż na rynku oraz doprowadzić do zawiązania kontraktów biznesowych.Organizujemy ekskluzywne wydarzenia biznesowe w Wielkiej Brytanii. Nasza sieć biznesowe oraz wydarzenia integrują właścicieli firm, dyrektorów oraz start-upy z różnych branż. Więcej

 

Dołącz do Polish Business Link

Dlaczego warto dołączyć

Spotkania Biznesowe w Ambasadzie RP w Londynie

Co to jest Kongres Polskich Przedsiębiorców w UK?

Business Social Events w Londynie

Słuchaj Podcast #PBLINKstories

Keywords pblink