Nasza misja

BPCC jest wiodącą Izbą Handlową w Polsce, dostarczającą informacji handlowych i biznesowych, wspierającą inwestycje naszych członków i klientów w Polsce i Wielkiej Brytanii. Grupy Robocze BPCC pomagają tworzyć lepsze relacje biznesowe poprzez regularne spotkania z przedstawicielami polskiego sektora publicznego.


Cele:

 • Ułatwianie rozwoju zainteresowań biznesowych naszych członków oraz poprawa wizerunku brytyjskiego biznesu w Polsce i polskiego w Wielkiej Brytanii

 • Budowanie silnych relacji z odpowiednimi jednostkami rządowymi i biznesowymi zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii w celu promowania dwustronnych stosunków gospodarczych

 • Tworzenie produktywnych sieci powiązań oraz możliwości biznesowych

 • Dostarczanie informacji, preferencyjnych planów zakupowych oraz innych usług, stanowiących wartość dodaną dla członków


Wartości:

 • Doskonałość w polsko-brytyjskich stosunkach biznesowych i kulturowych

 • W pełni zintegrowane międzynarodowe środowisko biznesowe

 • Katalizator do budowy zrównoważonych, międzynarodowych stosunków partnerskich

 • Progresywne, dynamiczne i zorientowane na szukanie rozwiązań działania


Polityka CSR:

 • Promowanie i tworzenie sieci liderów zrównoważonego biznesu

 • Wspieranie firm i inicjatyw, kierujących sie zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez świadczenie na ich rzecz usług członkowskich i dawanie im szans na rozwój

 • Świadomość naszego wpływu na środowisko lokalne oraz dążenie do uzyskania zrównoważonej potrójnej linii przewodniej (powiązania ekonomii, ekologii i etyki)

 

Keywords wizja, misia