Grupa ds. Zmian KlimatycznychGrupa ds. Zmian Klimatu i Środowiska omawia technologie, które pomogą biznesowi przyczynić się do zmian zrównoważonego łańcucha dostaw w kontekście rosnącej świadomości w zakresie ochrony środowiska, co również pociąga za sobą dodatkowe koszty dla biznesu. W regularnych spotkaniach Grupy udział biorą przedstawiciele rządu, regulatora i władz lokalnych.

climat change