Grupa ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)Promuje najlepsze wzorce zachowań korporacyjnych, a także ich wpływ na otoczenie społeczne i środowisko naturalne. Grupa oferuje członkom BPCC możliwość rozszerzania własnej wiedzy, a także służy jako platforma do komunikowania własnych pomysłów rządowi i władzom samorządowym. Celem jej działalności jest lepsze zrozumienie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (CSR) i zapewnienie przyjaznego dla CSR środowiska gospodarczego w Polsce.

csr

Grupa ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) - wydarzenia

Audyty ekologiczne w zakresie obliczania śladu węglowego

Działania jednostek mają wielki sens. Od nieśmiałego pragnienia i małych kroków rozpoczynały się wielkie transformacje społeczne i kulturowe. Aby efektywnie oddziaływać na otoczenie, należy być ambasadorem swoich przekonań. Fundacja Carbon Foot powstała po to, by wspierać biznes, w zielonej transformacji.

Data rozpoczęcia: 06-09-2022 Miejsce: Online Godzina: 10:00

Szczegóły...

Fundacje charytatywne działające przy korporacjach – benchmarking najlepszych praktyk i wymiana doświadczeń

Po raz pierwszy grupa robocza ds. polityki CSR zaprasza wszystkie firmy członkowskie i zaproszone korporacje, które prowadzą własne fundacje charytatywne, do dyskusji na temat optymalizacji ich działalności. Przyjrzymy się plusom i minusom realizacji projektów CSR poprzez fundację, a co najważniejsze - jak komunikować cele i działania fundacji różnym interesariuszom. Wydarzenie skierowane jest również do firm rozważających założenie fundacji, a także osób współpracujących z fundacjami zewnętrznymi. Wspomnimy o wieloletnim doświadczeniu Wielkiej Brytanii w tej dziedzinie i modelach działania, które potencjalnie mogłyby zostać przeniesione do Polski. Zaprezentowane zostaną trzy studia przypadków - założenie fundacji dużej polskiej spółki pochodzącej z Wielkiej Brytanii, doświadczenia samodzielnej organizacji charytatywnej o brytyjskich korzeniach oraz dużej organizacji otoczenia biznesowego. Będzie czas na dyskusję, aby podzielić się spostrzeżeniami i pomysłami.

Data rozpoczęcia: 08-09-2022 Miejsce: Online Godzina: 10:00

Szczegóły...

Sygnaliści w miejscu pracy – nowe przepisy i nowe obowiązki

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa wraz z Osborne Clarke zapraszają na spotkanie grupy roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR): Sygnaliści w miejscu pracy – nowe przepisy i nowe obowiązki.

Prace nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy UE o ochronie sygnalistów nabierają tempa. Powstał drugi projekt przepisów w tym zakresie. Pracodawcy, szczególnie ci zatrudniający co najmniej 250 osób ale też ci zatrudniający powyżej 50 osób, powinni zaznajomić się z czekającymi ich obowiązkami.

Data rozpoczęcia: 30-05-2022 Miejsce: Online Godzina: 10:30

Szczegóły...