Grupa ds. Reformy Służby ZdrowiaGrupa robocza ds. Ochrony Zdrowia to forum wymiany najlepszych praktyk między Wielką Brytanią, a Polską oraz między Członkami BPCC, a polskim sektorem publicznym. Grupa omawia e-zdrowie, badania kliniczne, medycynę spersonalizowaną, opiekę skoordynowaną, zdrowe starzenie się i prywatną opiekę zdrowotną, z decydentami, ekspertami i menedżerami z sektora publicznego i prywatnego. Celem Grupy jest innowacyjna i skuteczna opieka zdrowotna.

sluzba_zdrowia

Grupa ds. Reformy Służby Zdrowia - streszczenia wydarzeń

I Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej za nami

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł: „Medycyna personalizowana to ważna sprawa”

Szczegóły...

Technologia informacyjna w opiece zdrowotnej – szanse i bariery

1 października w Ambasadzie Wielkiej Brytanii odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Reformy Służby Zdrowia, na którym omówiony został wpływ postępu technologicznego na sektor opieki zdrowotnej. 

Szczegóły...