Grupa ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP)Grupa ds. Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) współpracuje z rządem, parlamentem i władzami lokalnymi w celu omówienia kwestii dostarczania infrastruktury publicznej przez sektor prywatny. Doświadczenia brytyjskie stanowią lekcję, z której Polska może skorzystać. Grupa omawia również regulacje i najlepsze praktyki dotyczące przetargów w sektorze publicznym.

ppp