Grupy Robocze

Grupa ds. Nieruchomości i Budownictwa

Grupa ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)

Grupa ds. Podatków i Finansów

Grupa ds. Reformy Służby Zdrowia

Grupa ds. Zasobów Ludzkich

Grupa ds. Transportu i Zmian Klimatycznych

Grupa ds. Produkcji i Przemysłu

Grupa ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP)

Grupa ds. Technologii

  

technology
Więcej...