Wydarzenie w przeszłości

Świadomość i komunikacja wielokulturowa w Polsce

17 kwietnia 2015 r. odbyło się w Warszawie kolejne spotkanie Grupy Roboczej BPCC ds. Zasobów Ludzkich, zorganizowane we współpracy z firmą Szkolenia Łódź oraz MKM Support. Tematem przewodnim był wpływ poziomu wiedzy dotyczącej różnic kulturowych na sukces w biznesie.

Inspiracją do organizacji spotkania była, zdiagnozowana przez pracodawców i specjalistów zajmujących się rekrutacją, rozbieżność pomiędzy obecnymi programami nauczania w szkołach publicznych w Polsce, a wymaganiami stawianymi wobec osób, zainteresowanych podjęciem pracy w firmach o globalnym zasięgu działalności.

Okazuje się, że zarówno osobom ubiegającym się o pracę, jak też menedżerom, mającym wpływ na kulturę korporacyjną , często brak umiejętności międzykulturowych.

Prezentację otwierającą poprowadził Timothy J. Bridgman, kierownik ds. szkoleń międzykulturowych w firmie Szkolenia Łódź. Dzięki ćwiczeniu wstępnemu uczestnicy zaznali uczucia szoku kulturowego, którego istotę po krótce objaśnił wykładowca. Rozwijając temat Tim przedstawił kilka konkretnych przykładów, pomagających podnieść świadomość różnic pomiędzy poszczególnymi grupami kulturowymi. Poruszył też problem ubogiej oferty polskich uczelni w zakresie kształcenia międzykulturowego, zachęcając tym samym firmy do podejmowania własnych działań w tym obszarze.

Maria Odorowicz, partner w firmie rekrutacyjnej MKM Support, odnosząc się do realizowanych przez jej zespół projektów rekrutacyjnych, potwierdziła, że większość kandydatów nie wykazuje się odpowiednim połączeniem znajomości języków obcych z wiedzą na temat różnic kulturowych. To zaś stanowi poważną przeszkodę w pomyślnym aplikowaniu na stanowiska w międzynarodowych strukturach. Następnie Pani Maria opowiedziała o realizowanym przez firmę programie szkoleń, wspierającym kandydatów w uzupełnianiu tych znaczących braków.

W ożywionej dyskusji, która wywiązała się po prezentacjach, przedstawiciele firm m.in: Savills, Prudential, Nanny Express, Antal International i AstraZeneca otwarcie wymieniali się spostrzeżeniami i anegdotami z własnych doświadczeń w pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym.

Podczas dyskusji poruszono między innymi trudność w zachęceniu zagranicznych partnerów do uwzględniania uwarunkowań kulturowych danego kraju w realizacji planów biznesowych. Wskazano też na bariery, z którymi borykają się kobiety chcące prowadzić działalność na Bliskim Wschodzie. Jednogłośnie skonkludowano, że umiejętności międzykulturowe stanowią klucz do sukcesu we współpracy z zagranicznymi kontrahentami i zarządzaniu wielokulturowymi zespołami pracowników, a nieustanne pogłębianie wiedzy w tym zakresie to podstawa powodzenia we współczesnym świecie biznesu.

Na pamiątkę spotkania uczestnicy otrzymali egzemplarz książki pt. „Positively Disappointed – Business Across Cultures in Poland (SZKOLENIA ŁÓDŹ 2015) autorstwa Timothy’ego J. Bridgmana.

Aby uzyskać bezpłatną, elektroniczną wersję książki kliknij tutaj:
http://www.szkolenia-lodz.com/positively-disappointed-business-across-cultures-in-poland/