Wydarzenie w przeszłości

Sztuczna inteligencja to nie science fiction. AI w biznesie

4 czerwca 2019 r. wspólnie z Niderlandzko-Polską Izbą Gospodarczą oraz firmami SoftwareOne, KPMG i Spaces dyskutowaliśmy o nowych technologiach i ich zastosowaniu w biznesie.

Czy sztuczna inteligencja to jeszcze science fiction? Takie pytanie zadali partnerzy merytoryczni spotkania, firmy SoftwareOne i KPMG.

W pierwszej części eksperci KPMG, Rafał Górski i Andrzej Musiał, mówili o makrotrendzie wkraczania nowych technologii w świat biznesu. Nowe technologie takie jak AI mają wpływ na każdym etapie łańcucha wartości, od podejmowania decyzji inwestycyjnych na etapie budowania strategii po budowanie relacji z klientami. Sztuczna inteligencja – jeśli pokona barierę zaufania i zarządzenia zmianą w firmie wobec pracowników – ma ogromne możliwości zastosowania tam, gdzie pojawiają się niezliczone ilości danych – big data. Wg badań KPMG 59% CEO uważa ochronę danych swoich klientów za jedno z kluczowych zadań.

62 % CEO uważa również, że sztuczna inteligencja wykreuje więcej miejsc pracy niż zastąpi. Na dzisiejszym rynku pracy – jak podawał Eurostat w marcu, stopa bezrobocia wynosi poniżej 4% - ciężko zrekrutować i utrzymać pracowników, a sztuczna inteligencja nie tylko pozwala wyeliminować najbardziej powtarzalne i monotonne zadania i przeznaczyć pracowników do bardziej kreatywnych działa, ale wspomaga też w procesie rekrutacji czy opieki HR-owej nad pracownikiem. Sztuczna inteligencja tworzy też synergię z zastosowaniem robotyki czy automatyzacją procesów, co doceniają już teraz pracodawcy i przedsiębiorcy, również ci obecni na Sali.

W drugiej części spotkania Jarosław Wilk z SoftwareOne przeprowadził fascynującą rozmowę z Piotrem Darwajem z IBM Polska na temat sztucznej inteligencji, głębokiego uczenia i uczenia maszynowego. W miarę dojrzałości biznesu można je wprowadzać w zakresie big data, technologii text to speech czy widzenia komputerowego. Wachlarz zastosowań jest szeroki – od analizowania danych do optymalizacji cen ubezpieczeń, przez dochowanie procedur bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych po monitoring plonów.  Widzenie komputerowe umożliwia też np. identyfikowanie kształtu broni na nagraniach video. Takie zastosowania to kolejny krok na drodze do eliminowania monotonnych powtarzalnych zadań z portfolio pracowników, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa.  Piotr Darwaj mówił też o możliwych przeszkodach do wdrożenia sztucznej inteligencji: braku strategii na takie działania w firmie, brakom w kwalifikacjach pracowników, a także obawom przed nowymi innowacyjnymi technologiami. Tutaj kluczowe jest zarządzanie zmianą i pokazywanie pracownikom, że sztuczna inteligencja ich nie zastąpi, wręcz przeciwnie – przy obecnych trendach demograficznych może zapewnić wykonanie zadań i rozwój pracowników.

Sztuczna inteligencja i nowe technologie są i będą wykorzystywane coraz częściej, na coraz to nowych polach. Podążać za nimi będą regulacje i coraz szersze akcje edukacyjne, a należy mieć nadzieje, że również zmiany w systemie edukacji. Do rozwiązania pozostają kwestie etyczne, zarówno kiedy mówimy o rozpoznawaniu pieszych przez autonomiczne samochody, jak i usługach publicznych, np. rozstrzyganiu prostych spraw sądowych przez algorytm. Jedno jest pewne – sztuczna inteligencja to już nie jest science fiction.

Keywords BPCC, KPMG
Policy Groups
2019-06-04, 09:30

Miejsce: Spaces, Marszałkowska 126/134
Organizator: British Polish Chamber of Commerce