Wydarzenie w przeszłości

Rozliczanie cudzoziemców a obowiązki PIT i ZUS

Dla cudzoziemca pracującego w Polsce przepisy o ZUS i PIT to czarna magia.

Zwłaszcza że różnią się one znacznie od zasad odprowadzania składek i podatków przez polskich pracowników. Jednak gdy zatrudniamy pracowników z zagranicy, a także takich, którzy dzielą swój czas między Polskę a inny kraj, chcemy, żeby skupił się na biznesie i pracy, do której został zatrudniony. Jednak gdy zatrudniamy pracowników z zagranicy, a także takich, którzy dzielą swój czas między Polskę a inny kraj, chcemy, żeby skupił się na biznesie i pracy, do której został zatrudniony. O czym trzeba pamiętać, jeśli tacy pracownicy znajdą się pod naszą opieką – na ten temat 19 listopada szkolili Łukasz Bączyk, Tax Director, i Justyna Trochimiuk, Payroll Manager w ASB Poland.

Aby ustalić obowiązki podatkowe danego pracownika, trzeba przede wszystkim rozpoznać, czy jest on rezydentem podatkowym czy nie. Jeśli jest rezydentem – posiada miejsce zamieszkania i ośrodek swoich interesów życiowych i przebywa w Polsce więcej niż połowę roku, podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Jeśli natomiast jest nierezydentem, opodatkowaniu podlega tylko praca wykonana na terytorium Polski.

W zakresie składek na ubezpieczenie społeczne - osoba podlegająca ustawodawstwu UE podlega ubezpieczeniom społecznym w tym kraju, w którym fizycznie wykonuje pracę. Ponieważ płatnikiem składek jest pracodawca, to na nim spoczywa obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia pracowników. W przypadku nierezydentów niezbędny będzie certyfikat A1 – dokument, który poświadcza, że pracownik jest ubezpieczony w innym kraju. W takim przypadku – jeśli praca nie jest wykonywana przez okres dłuższy niż 24 miesiące pracownik może podlegać składkom w swoim kraju. Regulują to przepisy dot. delegowania pracowników.

Opodatkowaniu podlegać będą również dochody pasywne – mogą być one opodatkowane w obu krajach, w zależności od tego co wynika z danej umowy o podwójnym opodatkowaniu.

Przy rozliczeniach w zeznaniach rocznych dla dochodów z zagranicy potrzebne jest złożenie dodatkowego formularza PIT-36 lub 37 dla dochodów z działalności gospodarczej. Podwójnego opodatkowania unika się za pomocą dwóch mechanizmów – przez tzw. odliczenie z progresją lub wyliczenie proporcjonalne.

Pracownicy uzyskujący dochód ze stosunku pracy lub emerytury z zagranicy są zobowiązani do samodzielnego odprowadzania zaliczek na podatek. Jednak z doświadczenia wynika, że często nie pamiętają o tym lub muszą posiłkować się pomocą zewnętrznego eksperta. Dlatego dla poprawy efektywności takich rozliczeń warte rozważenia jest przekazanie rozliczeń takich wynagrodzeń, niezależnie czy są to wynagrodzenia Polaków osiągnięte w innym kraju czy cudzoziemców w Polsce, do obsługi przez ekspertów specjalizujących się w tym zakresie.

Keywords ASB, BPCC
Policy Groups
2019-11-19, 09:30

Miejsce: BPCC, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
Organizator: BPCC, ASB