Wydarzenie w przeszłości

Grand Anniversaries Business Mixer w Krakowie

11 czerwca 2014 roku członkowie krakowskiego oddziału BPCC oraz zaproszeni goście zgromadzili się w Hotelu RadissonBLU by uczcić ważne dla Polski rocznice – 25-lecie wolności gospodarczej oraz 10-tą rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej.

Spotkanie otworzył Paweł Siwecki, CEO Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej i następnie oddał głos Prezesowi Zarządu. Tony Reczek przedstawił retrospektywę ostatnich 25 lat działań BPCC wspominając pierwsze lata swojej obecności w Polsce oraz nakreślając kierunek dalszych działań. Jako kolejny głos zabrał Martin Oxley, Dyrektor z ramienia sekcji handlowej UK Trade & Investment podkreślając znaczenie kontaktów handlowych pomiędzy Polską i Wielką Brytanią. Następnie Urszula Kwaśniewska, dyrektor krakowskiego oddziału BPCC zwróciła uwagę na rozwój firm członkowskich na przestrzeni lat i nawiązała do budowy praktyk i postaw związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu CSR.

„Wieczór był znakomitą okazją do spotkania zarówno długoletnich znajomych, odświeżenia niektórych relacji biznesowych jak i nawiązania nowych kontaktów” – podkreśliła przedstawicielka jednej z firm biorących udział w spotkaniu. Na spotkaniu gościliśmy także jedną z firm członkowskich z Wielkiej Brytanii, która przebywała w Krakowie by nawiązać relacje biznesowe i omówić współpracę z lokalnymi partnerami swoich projektów. Obecny był także organizator koncertów „Last Night of the Proms”. Izba pozostaje patronem medialnym tego wydarzenia nieprzerwanie od początku swej obecności w Małopolsce i chętnie angażuje się we wsparcie tego mającego swe brytyjskie korzenie festiwalu.

Goście i zgromadzone firmy chętnie wymieniały się uwagami na temat planowanych wydarzeń tematycznych, akademii i seminariów skupionych wokół wybranych zagadnień merytorycznych. Zgłaszane tematy pozwolą nam lepiej zaplanować nadchodzące wydarzenia Izby.