Wydarzenie w przeszłości

Forum Turystyki Medycznej 2014

20 lutego 2014 r. Brytyjsko-Polska Izba Handlowa Kraków/ BPCC Kraków zorganizowała w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie Forum Turystyki 2014.

Wydarzenie miało na celu zwrócenie szczególnej uwagi na turystykę medyczną, w zakresie której obserwuje się ogromny potencjał oraz możliwości rozwoju polskich przedsiębiorców, oferujących usługi z nią związanych.Forum cieszyło się niezwykłą frekwencją – rynek zareagował na wydarzenie w taki sposób, iż konsekwencją może być jedynie kolejna jego edycja, która jest planowana na jesień 2014 roku. Kolejnym krokiem, podjętym przez BPCC, jest zaproszenie Brytyjczyków na Study Tours po Polsce, w celu pokazania im wybranych, najbardziej aktywnych podmiotów, pozostających partnerami Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej. Uczestnicy Forum z pewnością poczynią kolejne kroki, by rozwijać kontakty biznesowe, które zostały nawiązane podczas tego spotkania.

Jego wagę i znaczenie podkreślił list otrzymany od Eurodeputowanego, który pracuje nad tworzeniem zunifikowanego, jednolitego rynku turystycznego w UE.

Pan Poseł w swoim liście do BPCC Kraków, Ambasady RP w Londynie oraz uczestników Forum podkreślił:„Poland has a tremendous opportunity and potential to become a global player in a tourism industry, especially in medical and sightseeing tourism which are the main focus on this conference”. Chcemy, aby polscy przedsiębiorcy skorzystali z tak ogromnego potencjału. Co więcej, Paweł Kowal podkreślił, iż zamierza wspierać działania i wszelkie inicjatywy, które są podejmowane w ramach Unii Europejskiej na rzecz sektora turystyki.

Dyrektor BPCC Kraków Agnieszka Libura, Dyrektor BPCC Londyn Michael Clay oraz pierwszy radca WPHI Ambasady RP w Londynie Leszek Banaszak, powitali przybyłych gości w przepięknych pomieszczeniach Ambasady RP. Efektowne wnętrza podkreślały wagę przedsięwzięcia, które zostało zorganizowane na prośbę członków BPCC i pozostało odpowiedzią na nią. Podczas wykładów zaproszonych specjalistów zostały potwierdzone liczby, wskazujące na ogromny potencjał branży turystycznej oraz turystyki medycznej. Prelegenci wyraźnie podkreślali, że Polska musi wykorzystać szansę, jaką daje im wejście w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Uroczysta kolacja stworzyła okazję, by rozpocząć rozmowy o kooperacji biznesowej między Polakami i Brytyjczykami. Obydwie strony były zainteresowane utworzeniem stałej relacji, pozwalającej na synergiczne rozwinięcie działalności.

Jednym z elementów programu było wręczenie nagród „POLAND thanks you!”, które miały na celu uhonorowanie działalności brytyjskich podmiotów na rzecz Polski i jej rozwoju na płaszczyźnie turystyki. Nagrody otrzymali: dr. Angela Chouaib (Secret Surgery) oraz dr. Premar Shah (The Medical Tours), którzy wygłosili niezwykle interesujące wykłady na temat turystyki medycznej, opierając wygłaszane kwestie na własnym bogatym doświadczeniu w tym zakresie.

Wiemy, że Węgrzy doskonale wykorzystali szansę swobodnego przepływu pacjentów z innych krajów Unii Europejskiej. Jeśli oni to zrobili, powinniśmy pójść tą samą drogą, za ich najlepszym przykładem. Polskie placówki oferują usługi na niezwykle wysokim poziomie, co było podkreślane przez Brytyjskich prelegentów. Poza tym, nasz kraj ma do zaoferowania wszystko, czego może pragnąć turysta. Na przepływie turystów brytyjskich, buduje się biznes – ma to nieograniczony zasięg. Brytyjsko-Polska Izba Handlowa jest gotowa pomóc w tym, by polscy przedsiębiorcy byli beneficjentami działań aktywizujących i wzmacniających relacje z partnerami z wysp. Uważamy, że taka szansa nie powinna zostać w najmniejszym stopniu niewykorzystana, co zostało potwierdzone każdym zdaniem specjalistów przemawiających podczas Forum.

Dziękujemy wszystkim firmom, które przyczyniły się do organizacji forum.

Szczególne podziękowania dla:

SeeKrakow, Pavo Travel oraz Kopalni Soli Wieliczka.

Nagrody/ rzeźby wykonała Kopalnia Soli Wieliczka Trasa Turystyczna – inicjator całej akcji.

Do zobaczenia podczas kolejny edycji wydarzeń poświęconych rynkowi turystyki medycznej i transgranicznej współpracy turystycznej.

Warto zając się rynkiem, który tylko w tym roku odnotuje 15% przyrost.