Tremco CPG Poland dołącza do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Firma Tremco CPG Poland, będąca częścią CPG Europe, została członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council). Udział w pracach tej organizacji to wyraz zaangażowania spółki w działania na rzecz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju w budownictwie.
 

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje misję radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą. Stanowi część globalnej społeczności 70 organizacji skupionych w ramach World Green Building Council.

Tremco CPG Poland to polskie biuro CPG Europe – regionalnego oddziału RPM International Inc., który łączy pod wspólnym parasolem wiodące marki produktów budowlanych w Europie, takie, jak illbruck, Flowcrete, Nullifire, Tremco, Vandex, Dryvit i Nudura.

Zaawansowane technologicznie rozwiązania dla budownictwa oferowane przez CPG Europe obejmują m.in. bezspoinowe posadzki żywiczne, systemy posadzkowe na parkingi i do garaży, rozwiązania na balkony, podesty, tarasy, rozwiązania do montażu okien, systemy zewnętrznej izolacji cieplnej, systemy ścienne i dachowe, produkty do uszczelniania złączy fasadowych, szklenia strukturalnego i zespolonego, masy cementowe i mineralne, hydroizolacje dla inżynierii lądowej, przemysłu wodno-ściekowego, podziemi i fundamentów, produkty do ochrony przeciwpożarowej, w tym przejścia ogniochronne i ogniochronne powłoki pęczniejące. Dzięki zastosowaniu tych materiałów budynki i konstrukcje stają się trwalsze, bardziej wszechstronne i energooszczędne, co stanowi istotę zrównoważonego rozwoju.

Bardzo cieszę się z członkostwa Tremco CPG Poland w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego. Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych wartości, które stanowią fundament działania naszej firmy. Stale wyznaczamy sobie nowe cele w tym zakresie i pracujemy nad innowacyjnymi technologiami. Przykłady to niskoemisyjne posadzki żywiczne z certyfikatem Indoor Air Comfort® Gold, nowatorskie rozwiązania marki illbruck w dziedzinie klejenia i uszczelniania złączy okien, drzwi i fasad w budownictwie energooszczędnym i pasywnym, czy też systemy styropianowych szalunków traconych do budowy ścian marki Nudura, które w 100% mogą być poddane recyklingowi. Dzięki udziałowi w PLGBC zyskujemy szersze możliwości wymiany wiedzy, doświadczeń oraz promowania dobrych praktyk w zakresie zielonego budownictwa,” – powiedziała Barbara Radziwon, dyrektor zarządzająca CPG Eastern Europe.

Spółka Tremco CPG Poland nieustannie wprowadza również rozwiązania mające na celu ograniczenie wpływu jej działalności na środowisko naturalne. Ogólnoświatowe cele firmy RPM International Inc., do której należy CPG Europe, w tym zakresie obejmują: zmniejszenie ilości odpadów o 4% na tonę produkcji rocznie, zmniejszenie emisji gazów cieplarniach o 11% na tonę produkcji rocznie oraz zmniejszenie ilości zużytej energii o 5% na tonę produkcji rocznie – do 2025 roku, w odniesieniu do roku kalendarzowego 2020, jak również wprowadzanie rozwiązań ograniczających zużycie wody.