Sześć awansów partnerskich w kancelarii CMS

Z początkiem maja br. do grona lokalnych partnerów kancelarii CMS w Warszawie dołączą: Agnieszka Skorupińska, lider zespołu prawa ochrony środowiska oraz Jakub Podkowa i Jakub Wieczorek z zespołu bankowości i finansów międzynarodowych. Jednocześnie awans na stanowisko wspólnika międzynarodowego otrzymają Piotr Ciołkowski i Łukasz Szatkowski, dotychczas partnerzy lokalni w zespole energetyki i projektów infrastrukturalnych oraz Błażej Zagórski, dotychczas partner lokalny w zespole transakcyjnym.

"Tegoroczne awanse partnerskie – rekordowe pod względem liczby – bardzo jasno pokazują kierunek rozwoju naszej kancelarii. Mam na myśli nie tylko kluczowe branże i praktyki, ale także możliwości rozwoju, jakie stwarzamy naszym prawnikom. W CMS stawiamy zarówno na rozwój prawniczych talentów związanych z naszą kancelarią od dawna, jak i prawników, którzy dołączyli do nas w ostatnim czasie. W CMS mogą skutecznie budować swój biznes w ramach obranej specjalizacji, osiągając kolejne szczeble zawodowe” – podkreśla Andrzej Pośniak, partner zarządzający kancelarią CMS w Polsce.

Agnieszka Skorupińska, adwokat z 13-letnim doświadczeniem, od trzech lat kieruje praktyką prawa ochrony środowiska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, działającą w ramach zespołu energetyki i projektów infrastrukturalnych kancelarii CMS. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych, doradzając przedsiębiorstwom w zakresie regulacji, projektów inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych w transakcjach nieruchomościowych, fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Z sukcesem reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska. Jako doradca skutecznie reprezentuje spółki z sektora energetycznego, chemicznego, przemysłu ciężkiego, budowlanego, gospodarki odpadami, FMCG, odnawialnych źródeł energii, samochodowego, odzieżowego i spożywczego. W ostatnim czasie doradzała m.in. przy projektach budowy nowych bloków energetycznych, projektach waste to energy oraz w skomplikowanych sprawach remediacyjnych. Agnieszka rekomendowana jest w rankingu Chambers Europe oraz Legal 500 jako jeden z najlepszych doradców prawnych w zakresie prawa ochrony środowiska
w Polsce. Do kancelarii CMS dołączyła w lipcu 2017 r. Wcześniej związana była z inną renomowaną międzynarodową kancelarią prawną.

Jakub Podkowa, radca prawny, od 14 lat doradza bankom oraz innym podmiotom finansującym, a także kredytobiorcom w zakresie przygotowywania oraz negocjowania dokumentacji kredytowej. Jego doświadczenie obejmuje także doradztwo związane z finansowaniem bieżącej działalności przedsiębiorstw oraz finansowaniem inwestycji w wielu gałęziach gospodarki, jednakże ze szczególnym uwzględnieniem rynku nieruchomości komercyjnych. Nadzoruje także badania o charakterze due diligence oraz ma doświadczenie w doradztwie krajowym i zagranicznym instytucjom rynku finansowego w sprawach regulacyjnych, w tym w zakresie outsourcingu, tajemnicy bankowej, zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw. W kancelarii CMS od 2018 r., wcześniej związany był z dwiema innymi wiodącymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi. Jest rekomendowany w rankingu Chambers Global oraz Chambers Europe w kategorii Bankowość i Finanse.  Jedynie w trakcie ostatnich kilkunastu miesięcy reprezentował Aareal, Allianz RE, Bank Ochrony Środowiska, BNP Paribas, Erste Group Bank, Getin Noble Bank, Hypo Noe, ING Bank Śląski, mBank, Pekao, Raiffeisenlandesbank NiederӦsterreich-Wien, Santander Bank Polska w różnorodnych, często transgranicznych, transakcjach finansowania na rynku nieruchomości.

Jakub Wieczorek, adwokat, od ponad 12 lat specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym, w szczególności w finansowaniu transakcji nabycia spółek, finansowaniu korporacyjnym, finansowaniu aktywów i projektów w formule project finance oraz nieruchomości. Jest rekomendowany w kategorii Bankowość i Finanse w rankingu Chambers Global oraz Chambers Europe, a także w rankingu IFLR1000. Do kancelarii CMS dołączył w maju 2018 r. wcześniej związany był z dwiema renomowanymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi. Specjalizuje się w negocjowaniu warunków finansowania (term sheet), dokumentacji kredytowej (w szczególności według wzorca LMA), dokumentacji finansowania mezzanine, a także umów międzywierzycielskich. Wielokrotnie uczestniczył w złożonych transakcjach finansowania, zarówno po stronie instytucji finansowych, reprezentując największe polskie i zagraniczne banki, a także prywatnych pożyczkodawców mezzanine, jak i po stronie inwestorów, doradzając na rzecz polskich i zagranicznych spółek giełdowych, funduszy nieruchomościowych, funduszy private equity i inwestorów prywatnych. Obecnie doradza, między innymi, spółce Grupa Azoty Polyolefins w związku z pozyskaniem finansowania dłużnego na realizację kompleksu chemicznego Polimery Police przeznaczonego do produkcji propylenu oraz polipropylenu.

Ponadto awans na stanowisko wspólnika międzynarodowego od 1 maja br. otrzymali trzej partnerzy lokalni w warszawskim biurze kancelarii CMS:

Piotr Ciołkowski, radca prawny, od 2016 roku partner w warszawskim biurze CMS i lider praktyki regulacyjnej w ramach zespołu energetyki i projektów infrastrukturalnych. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów z sektora energetycznego. Od lat doradza w zakresie koncesji i taryf, strukturyzacji działalności przedsiębiorstw energetycznych, obrotu ropą naftową, gazem ziemnym, energią elektryczną i certyfikatami.  Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sporach sądowych, w szczególności przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Doświadczenie Piotra obejmuje także udział w pracach legislacyjnych.  W ostatnim czasie doradzał przy szeregu transakcji nabycia lub finansowania projektów odnawialnych w tym morskich i lądowych farm wiatrowych i elektrowni fotowoltaicznych.
Piotr jest rekomendowany w międzynarodowych i krajowych rankingach kancelarii prawnych jako jeden z wiodących prawników na polskim rynku.

Łukasz Szatkowski, radca prawny z ponad 15-letnim doświadczeniem w doradztwie transakcyjnym, projektowym i regulacyjnym dla międzynarodowych i polskich inwestorów i przedsiębiorstw energetycznych. Dołączył do CMS w lipcu 2019 r. jako partner lokalny odpowiedzialny za rozwój oferty, usług i zespołu doradzającego klientom z sektora energetycznego. W ostatnim czasie wspierał klientów przede wszystkim w zakresie transakcji dokonywanych zarówno w segmencie energetyki konwencjonalnej, jak i odnawialnej, w tym m.in na rzecz Partners Group, szwajcarskiej firmie inwestycyjnej, przy nabyciu pakietu większościowego Grupy VSB, realizującej projekty OZE w Europie. Wcześniej pracował m.in. przy akwizycjach i połączeniach dotyczących Grupy PGG, LOTOS oraz innych podmiotów, dokonanych przez Grupę ČEZ, PGE, PKN ORLEN, TAURON oraz międzynarodowe fundusze infrastrukturalne czy niedawnym przejęciu Terminala Kontenerowego DCT przez PSA, PFR i IFM. Doświadczenie w zakresie M&A skutecznie łączy z doradztwem w zakresie wsparcia inwestorów przy rozwoju projektów energetycznych, w tym m.in. doradza przy budowie elektrowni konwencjonalnych, elektrowni opartych o źródła odnawialne czy projektach poszukiwawczo-rozpoznawczych w obszarze zasobów naturalnych. Jego specjalizacja obejmuje także doradztwo w zakresie restrukturyzacji projektów infrastrukturalnych oraz realizacji projektów dotyczących paliw płynnych, a także gazu.  Łukasz Szatkowski jest rekomendowany w międzynarodowych rankingach prawniczych Chambers & Partners, Legal 500 oraz IFLR1000 jako jeden z najlepszych specjalistów w Polsce w kategorii energetyka i infrastruktura. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przed dołączeniem do CMS związany był z inną kancelarią międzynarodową, gdzie współkierował praktyką energetyki i infrastruktury.

Błażej Zagórski, radca prawny, od 2018 r. partner w zespole transakcyjnym w warszawskim biurze CMS. Od 16 lat doradza w zakresie transakcji fuzji i przejęć, private equity/venture capital oraz projektów restrukturyzacyjnych klientom z różnych sektorów gospodarki, w tym sektora przemysłowego, energetycznego, dóbr konsumpcyjnych, TMT i medycznego. Posiada również bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu corporate governance. Jako partner w zespole transakcyjnym z sukcesem rozwija współpracę z klientami niemieckojęzycznymi, dokonującymi przejęć w Polsce oraz polskimi firmami planującymi ekspansję na rynku niemieckim.
W ostatnim roku doradzał m.in. na rzecz Green Investment Group (spółka portfelowa australijskiego funduszu Macquarie) przy przejęciu farmy wiatrowej Zajączkowo oraz OASIS (spółka portfelowa funduszu Montagu Private Equity) przy nabyciu Archidoc. Ponadto kierował zespołami transakcyjnymi przy sprzedaży przez PZ Cussons marki Luksja, nabyciu projektu farmy wiatrowej Jasna o mocy 132 MW przez Stadtwerke München oraz nabyciu projektu farmy wiatrowej przez Munich ERGO Asset Management.
Jest rekomendowany w międzynarodowym rankingu kancelarii prawnych Legal 500 w dziedzinie prawa spółek i fuzji i przejęć oraz funduszy inwestycyjnych, natomiast ranking IFLR1000 wyróżnia Błażeja w dziedzinie fuzji i przejęć oraz private equity.