BEST by Futuremakers - pomoc Ukrainie

Standard Chartered ogłasza start programu BEST (Business Employability Skills Training) by Futuremakers. To nowy projekt społeczno-edukacyjny poświęcony przedsiębiorczości oraz przygotowaniu do pracy zawodowej, realizowany w ramach globalnej inicjatywy banku Standard Chartered pod nazwą Futuremakers. W pierwszej kolejności projekt BEST by Futuremakers wesprze 10 000 młodych uchodźców z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w wyniku wojny.

Projekt będzie realizowany przez organizacje Youth Business International (YBI) oraz Youth Business Poland (YBP), we współpracy z Ukraińskim Domem w Warszawie. Sponsorem przedsięwzięcia jest bank Standard Chartered, który przekazał 180 000 dolarów (blisko 800 000 złotych) na ten cel.

Zamiarem projektu jest szczególnie wsparcie młodych Ukraińców poszukujących zatrudnienia, a także chcących wznowić działalność gospodarczą lub założyć własną firmę. Beneficjenci BEST by Futuremakers będą mogli skorzystać z mentoringu i usług doradczych, wziąć udział w webinarach oraz spotkaniach networkingowych, a także uzyskać dostęp do bazy wiedzy. Otrzymają również dodatkową pomoc w zakresie integracji społecznej, jak również przełamywania barier językowych oraz kulturowych. Pomoc uczestnikom projektu w zakresie samodzielnego utrzymania się ma przyczynić się do poprawy ich bezpieczeństwa, a jednocześnie podniesienia jakość życia członków ich rodzin.

Granicę polsko-ukraińską przekroczyło dotychczas ponad 4.3 miliona osób, z czego 2.3 miliona zdecydowało się na powrót do Ukrainy. Pozostałe 2 miliony osób, które przebywają obecnie w Polce, to w większości kobiety i dzieci. W toku realizacji projektu szczególny nacisk położony zostanie zatem na świadczenie usług uwzględniających możliwości czasowe kobiet, które muszą łączyć pracę zarobkową z opieką nad swoimi rodzinami. Aby wesprzeć integrację pomiędzy nowoprzybyłymi Ukraińcami a lokalną społecznością, osoby, które nie miały wystarczającego wsparcia w rozwijaniu swoich firm również uzyskają dostęp do szkoleń oraz usług doradczych.

Pracownicy Standard Chartered w Polsce wspomogą realizację projektu w ramach programu wolontariatu pracowniczego, dzięki któremu każdy z nich może w tym roku wykorzystać 5 dni płatnego urlopu, aby wspomóc wybraną działalność charytatywną.

Anna Urbańska, CEO Global Business Services Standard Chartered w Polsce, powiedziała: „Dzięki BEST by Futuremakers możemy wspierać młodych ludzi – zarówno tych z Polski, jak i przybyłych do kraju. Nasi pracownicy dają świetny przykład zaangażowania i pracy na rzecz społeczeństwa w trudnych czasach. Wiele osób bierze udział w oddolnych inicjatywach wspierających uchodźców z Ukrainy, gości przybyłe rodziny w swoich domach, pomagając im w odnalezieniu się w nowym miejscu. Dzisiaj ogłaszamy projekt we współpracy z Youth Business International i Youth Business Poland, w ramach którego udzielimy osobom przybyłym z Ukrainy dodatkowego wsparcia w rozwoju biznesowym. Jesteśmy dumni z tego, że możemy wcielić w życie obietnicę naszej marki – jesteśmy tu na dobre.”

Anita Tiessen, CEO Youth Business International, skomentowała: „Założenie własnej firmy lub przeniesienie jej do innego kraju może być dla młodych osób prawdziwym wyzwaniem w każdych okolicznościach, a co dopiero w sytuacji, gdy dochodzi do tego stres i ograniczenia związane z ucieczką przed konfliktem zbrojnym. Jestem niezmiernie dumna z tego, że nasza sieć może udzielić wsparcia w tych trudnych czasach. Cieszymy się, że Youth Businnes International może współpracować z bankiem Standard Chartered, żeby pomóc młodym przedsiębiorcom, których dotknął konflikt w Ukrainie, pokonać przeciwności losu i założyć lub rozwinąć własne firmy.”

Adrian Migoń, CEO Youth Business Poland, dodał: „Cieszy nas, że możemy uruchomić tak ważny projekt i tym samym wesprzeć Ukrainki i Ukraińców. Ta inicjatywa nie byłaby możliwa bez współpracy pomiędzy bankiem Standard Chartered, Youth Business International i Domem Ukraińskim w Warszawie. Jesteśmy przekonani, że to międzysektorowe działanie pozwoli nam zapewnić młodym ludziom wszechstronne wsparcie i pomoże w poszukiwaniu pracy oraz rozwoju własnych firm.”