Stabilny wzrost w centrach usług biznesowych

Raport płacowy HAYS POLAND 2020

Za nami rok stabilnego wzrostu, dzięki czemu sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce to dzisiaj ponad 1 400 firm i zatrudnienie na poziomie 300 000 osób. Branża niezmiennie przyciąga inwestorów i poszerza zakres działalności. Coraz więcej firm obawia się jednak wyzwań związanych z rosnącymi kosztami zatrudnienia, konkurencją, rekrutacją oraz rotacją. Takie wnioski płyną z badania branży nowoczesnych usług dla biznesu, którego wyniki opublikowane zostały na łamach najnowszego Raportu płacowego Hays Poland 2020 – Centra usług biznesowych.

Pracodawcy z branży nowoczesnych usług w całej Polsce stawiają na stabilizację. Starają się utrzymać poziom zatrudnienia i zapobiegać rotacji pracowników. Wyhamowuje to nieco ogólną dynamikę rynku pracy w sektorze, choć wiele lokalizacji nadal przyciąga inwestorów i nowych graczy.

Charakter usług dla biznesu świadczonych w centrach pozostaje bardzo zróżnicowany. Na szeroką listę realizowanych zadań składa się nawet kilkadziesiąt procesów biznesowych. Podobnie jak w roku ubiegłym najliczniej reprezentowane są centra świadczące usługi w zakresie finansów i księgowości oraz IT. Silnie reprezentowane są również podmioty realizujące usługi bankowe, HR, inwestycje oraz kontakt z klientami.

ODPOWIEDŹ NA WYZWANIA

Większość firm z branży nowoczesnych usług pytana o perspektywę roku 2020, zakłada dużą aktywność w obszarach związanych z zasobami ludzkimi. Niemal wszyscy pracodawcy planują zatrudnienie nowych pracowników. Co trzecia firma poszukiwać będzie nie tylko pracowników etatowych, ale również czasowych, którzy zastąpią osoby przebywające na dłuższych zwolnieniach i których kompetencje pozwolą na realizację określonych zadań.

Obok ambitnych planów firm rosną ich wyzwania w rekrutacji. W tym roku aż 88 proc. pracodawców z branży spodziewa się trudności w realizacji strategii zatrudnienia. Powodami są rosnące oczekiwania finansowe kandydatów, niedobór odpowiednich osób na rynku pracy oraz duża konkurencja. W odpowiedzi na wyzwania firmy z branży podejmują szereg aktywności zapobiegających luce kompetencyjnej. Część działań dotyczy zwiększania zatrudnienia – zarówno poprzez pozyskiwanie pracowników tymczasowych, jak również organizowanie praktyk, umożliwiających młodym ludziom dołączenie do organizacji i po okresie stażu związanie się z nią na stałe. Firmy są również otwarte na pracowników z innych branż oraz cudzoziemców.
 

SPECJALIŚCI POSZUKIWANI

Jakich specjalistów poszukiwać będą najczęściej centra usług dla biznesu? Z badania Hays Poland wynika, że zdecydowanie najwięcej rekrutacji dotyczyć będzie obszaru finansów, księgowości, IT, obsługi klienta oraz administracji. Nie zabraknie też ofert dla specjalistów logistyki, HR, inżynierii, produkcji oraz sprzedaży. Niezależnie jednak od specjalizacji kluczowa pozostanie znajomość języków obcych oraz kompetencje miękkie, pozwalające skutecznie współpracować.

– Pamiętajmy, że większość firm świadczy usługi w skali globalnej, zapewniając serwis najwyższej jakości, niezależnie od wykorzystywanego języka obcego – podkreśla Aleksandra Tyszkiewicz, ekspert branży usług dla biznesu w Hays Poland. – Najpopularniejszym językiem, wymaganym przez wszystkie centra, pozostaje język angielski. Na kolejnych miejscach w rankingu popularności plasuje się język niemiecki, francuski, włoski oraz hiszpański. Mniej niż połowa centrów prowadzi swoje operacje również w języku niderlandzkim, rosyjskim, portugalskim, czeskim, duńskim i norweskim. Zdecydowanie rzadziej spotykany jest język węgierski, fiński, ukraiński, słowacki i turecki. W Polsce działają jednak centra oferujące obsługę nawet w języku japońskim, serbskim oraz hebrajskim – dodaje ekspertka Hays.

ATRAKCYJNA OFERTA

Wyzwania stojące przed branżą nowoczesnych usług dla biznesu są duże, dlatego oferta pracodawców i aspekty, które przyciągają kandydatów mają szczególne znaczenie. Już teraz sektor wyróżnia się na tle pozostałych w zakresie oferty świadczeń pozapłacowych. Najczęściej w pakiecie znajduje się karta sportowa, podstawowy pakiet opieki medycznej, ubezpieczenie na życie, wyjazdy integracyjne oraz możliwość pracy elastycznej. Wszystkie benefity oferowane są jednak w branży nowoczesnych usług częściej niż w pozostałych i większy odsetek zatrudnionych z nich korzysta.

Centra pozytywnie wyróżniają się również w zakresie możliwości pracy elastycznej. Niemal 90 proc. firm oferuje swoim pracownikom ruchome – elastyczne godziny pracy oraz pracę zdalną. Pracownicy bardzo chętnie z nich korzystają – tym bardziej, że praca elastyczna pozostaje najcenniejszym benefitem dla zatrudnionych. Dzięki temu pracownicy sektora są jednymi z najlepiej oceniających swoją równowagę między życiem osobistym i zawodowym. Zdecydowanie lepiej oceniają też perspektywę kariery zawodowej w nadchodzącym czasie, posiadane kompetencje oraz dostępne możliwości rozwoju.

Keywords HAYS