Provident Polska laureatem konkursu “Fair to Women”

Provident Polska został nagrodzony w konkursie “Fair to Women” organizowanym przez Fundację Vox Feminae, w którym doceniono pracodawców tworzących przyjazne miejsca pracy dla kobiet. Wyróżnienie wręczono podczas Gali Polka XXI w. Nagrodę, odebrała Prezeska Provident Polska, Agnieszka Kłos-Siddiqui.

Celem konkursu “Fair to Women” jest promocja idei równego traktowania i wyrównywania szans kobiet na rynku pracy w Polsce. W ramach niezależnego audytu przeprowadzonego przez firmę PwC pracodawców oceniono pod względem m.in. równowagi płci w przywództwie i grupie pracowniczej, równowagi w wynagrodzeniach i work life balance, polityk promujących wyrównanie szans i równość płci oraz zaangażowania, przejrzystości i odpowiedzialności.

- Równowaga płci w kwestiach związanych z przywództwem czy wynagrodzeniami jest dla nas naturalna. W Providencie pracowników oceniamy wyłącznie pod względem kompetencji i jakości wykonywanej pracy. Dzięki takiemu podejściu udało nam się stworzyć organizację, w której zarządzie jest tyle samo kobiet co mężczyzn. Równowaga panuje także wśród osób na wyższych stanowiskach menedżerskich – podkreśla Agnieszka Kłos-Siddiqui, Prezeska Provident Polska. – Ważnym elementem naszej polityki jest wspieranie work-balance pracowników oraz pomoc w godzeniu ról prywatnych z zawodowymi. I to nie tylko w przypadku kobiet. Dzięki temu, że pracujący u nas mężczyźni angażują się w życie swoich rodzin, mogą odciążać swoje partnerki, które mają szansę rozwijać swoje kariery – dodaje Agnieszka Kłos-Siddiqui.

Agnieszka Kłos-Siddiqui aktywnie angażuje się w projekty na rzecz kobiet w biznesie, szczególny nacisk kładąc na ułatwienie zawodowego startu studentkom z mniejszych miejscowości. W 2019 roku zainaugurowała działanie platformy „Kierunek – Kobieta Biznesu” w ramach Pracodawców RP, której jest przewodniczącą. Celem platformy jest inspirowanie kobiet do budowania mocnej pozycji w biznesie. W Providencie powstał także Program SIŁA KOBIET PROVIDENTA, z myślą o kobietach z Departamentu Sprzedaży. Kampania pozwoliła na poznanie motywacji i aspiracji kobiet zatrudnionych w Providencie oraz pomogła im w odkryciu swoich mocnych stron, co przełoży się na ich wyższe kompetencje, ale także pozwoli im sięgać po więcej i aplikować na wyższe stanowiska.

W konkursie „Fair to Women” wyróżniono także DHL Parcel Polska, Flextronics International Poland, Capgemini Polska, NatWest Polska i Credit Suisse (Poland). Zgłoszenie do konkursu były weryfikował niezależny audytor firma PwC.