Pracownicy kluczem do sukcesu – wnioski z raportu JLL „Made in Poland” przygotowanego we współpracy z partnerami: Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Hays oraz ALTO

Jednym z najważniejszych wyzwań dla inwestorów jest zrozumienie dynamiki rynku pracy, który obecnie jest rynkiem kandydata. Jak wynika z raportu JLL „Made in Poland”, kompleksowego przewodnika dla inwestorów - firm produkcyjnych, które rozważają rozpoczęcie działalności w Polsce, jak również dla tych, które są już obecne i rozwijają swoją działalność w naszym kraju – zbudowanie silnego zaplecza w postaci kadry pracowniczej jest pierwszym krokiem do osiągnięcia oczekiwanych założeń biznesowych. Kwestie odpowiedniego doboru lokalizacji stanowią w tym procesie bardzo ważną rolę.

  • Polska jest atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów zagranicznych. Mimo, że przez wiele lat polski rynek był postrzegany przede wszystkim jako źródło relatywnie taniej siły roboczej – obecnie jego głównym atutem jest wysokiej jakości wiedza pracowników i doświadczenie w zaawansowanych technologicznie procesach produkcyjnych, czego przykładem jest coraz częstsza praktyka tworzenia stanowisk obejmujących swoim zasięgiem nie tylko region Europy Środkowo-Wschodniej, lecz również mających zasięg globalny.
  • Polski system edukacji wsłuchuje się w potrzeby rynku, zwiększając liczbę absolwentów szkół technicznych i zawodowych o pożądanych umiejętnościach. Studia techniczne cieszą się coraz większą popularnością w Polsce, dzięki kampaniom uświadamiającym przyszłych studentów oraz rządowym programom promującym edukację STEM. W roku akademickim 2019/20 ponad 304 tys. osób studiowało na kierunkach związanych z potrzebami sektora produkcyjnego oraz badawczo-rozwojowego sektorów. W 2020 roku ponad 75 tys. osób ukończyło studia z dyplomem technicznym, w tym 27 tys. na kierunku Inżynieria i 7 tys. na kierunku Produkcja i Przetwórstwo.
  • Pomimo rosnących kosztów pracy, Polska pozostaje rynkiem, który oferuje wysokiej jakości pracę za umiarkowaną cenę. Poziom wynagrodzeń wzrasta w przypadku poszukiwania specjalistów o niszowych umiejętnościach lub gdy wymagana jest relokacja. Oceniając koszty zatrudnienia, różnice pomiędzy średnimi wynagrodzeniami w Polsce zależą od rozwoju danego regionu, a także od rodzaju branży zlokalizowanej na danym obszarze.
  • Inwestorzy, analizując potencjał poszczególnych lokalizacji w Polsce, zwracają szczególną uwagę na dostępność istniejącej puli talentów – czy w okolicy znajdują się zakłady, które mają podobne procesy lub produkty. Ważnym czynnikiem jest również potencjał rozwojowy - inwestorzy chcą wiedzieć, czy w danym miejscu możliwe będzie rozszerzenie działalności o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset miejsc pracy.
  • Postępująca automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych na nowo definiuje umiejętności pożądane w zakładach produkcyjnych. Z tego względu rozwój robotyki, generuje nową potrzebę - dostępu do pracowników z zaawansowanymi umiejętnościami technologicznymi w najbliższej okolicy zakładu.
  • Poza problemami natury rekrutacyjnej, firmy z sektora produkcyjnego jako aktualne wyzwania wskazują utrzymanie obecnej kadry, tj. wysoką rotację, rosnącą presję płacową oraz wzrost oczekiwań pracowników, który zdaniem pracodawców nie zawsze idzie w parze z satysfakcjonującą jakością pracy. W perspektywie organizacji trudnością jest także niepewność rynkowa, znacznie wpływająca na decyzje kontrahentów, oraz konieczność optymalizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych, które wymagają wysokich nakładów finansowych.

Link do raportu: jll.pl/en/trends-and-insights/research/made-in-poland