IFC i Santander Bank Polska podejmują współpracę na rzecz finansowania projektów klimatycznych i wspierania zielonej transformacji w Polsce

Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) należąca do Grupy Banku Światowego i Santander Bank Polska podejmują współpracę, której celem jest zwiększenie dostępu do finansowania projektów na rzecz klimatu w Polsce i wspieranie rozwoju polskiej gospodarki po pandemii COVID-19.

Dzięki pierwszej tego typu transakcji w gospodarkach rozwijających się polegającej na ograniczeniu ryzyka klimatycznego IFC będzie wspierać Santander Bank Polska w zwiększaniu finansowanie zielonych projektów i działaniach nastawionych na realizację polskich celów klimatycznych. Rolę jedynego pośrednika w tej transakcji pełnił Santander Corporate & Investment Banking.

W ramach współpracy IFC udzieli Santander Bank Polska gwarancji o wartości do 120 milionów dolarów na pokrycie ewentualnych strat kredytowych w portfelu kredytów konsumenckich o równowartości 730 milionów dolarów znajdującym się w bilansie banku. Santander Bank Polska przeznaczy uwolniony dzięki gwarancji IFC kapitał na finansowanie o wartości minimum 600 milionów dolarów na projekty klimatyczne.

Jest to przykład transakcji tak zwanego syntetycznego transferu ryzyka (synthetic risk transfer - SRT), w ramach których banki kupują od inwestorów zabezpieczenie wskazanego portfela kredytowego, obniżając tym samym przypisaną mu wagę ryzyka, co pozwala im uwolnić kapitał i wykorzystać go na kolejne kredyty.

Jest to także jedna z pierwszych transakcji typu SRT w gospodarkach rozwijających się. Dzięki niej transakcje tego typu staną się bardziej popularne wśród polskich inwestorów. Jednocześnie zwiększy się finansowanie projektów zapobiegających zmianom klimatycznym, które mają zasadnicze znaczenie w kontekście zielonej transformacji w Polsce.

„Dzięki tej transakcji będziemy mogli podzielić się z IFC ryzykiem dotyczącym części naszego portfela oraz uwolnić kapitał z przeznaczeniem na finansowanie zrównoważonych projektów. IFC jest dla nas ważnym partnerem w realizacji zarówno naszych celów kapitałowych, jak i strategii odpowiedzialnej bankowości” – powiedział Maciej Reluga, członek zarządu Santander Bank Polska.

„Już wcześniej organizowaliśmy we współpracy z IFC transakcję typu SRT na innym rynku i jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasza współpraca obejmie teraz Polskę. To kolejne ważne wydarzenie dla zakrojonego na szeroką skalę programu SRT Grupy Santander” – powiedział Steve Gandy, dyrektor zarządzający odpowiedzialny za globalne transakcje dłużne i strukturyzację w Santander Corporate & Investment Banking.

Kapitał uwolniony dzięki wsparciu IFC pozwoli Santander Bank Polska na finansowanie zielonych inwestycji szczególnie w obszarze odnawialnych źródeł energii, gospodarki wodnej, efektywności energetycznej i budownictwa ekologicznego.

„IFC jest pionierem w zakresie finansowania projektów zapobiegających zmianom klimatycznym. Transakcja SRT realizowana we współpracy z Santander Bank Polska to kolejny ważny krok na tej drodze. Bardzo cieszymy się, że transakcja ta pomoże Polsce realizować swoje cele klimatyczne i przyczyni się do odbudowy gospodarki po pandemii” powiedział Vittorio Di Bello, szef departamentu instytucji finansowych IFC w Europie.

IFC współpracuje z Santander Bank Polska od wielu lat. Pierwszą wspólną transakcją był kredyt w wysokości 150 milionów euro udzielony spółce leasingowej banku na finansowanie inwestycji firm prowadzonych przez kobiety. Rok później bank zorganizował wspólnie z IFC pierwszą w Polsce emisję zielonych obligacji podporządkowanych o wartości 150 milionów dolarów. Realizowana w tym roku sekurytyzacja syntetyczna to czwarta transakcja tego typu w Santander Bank Polska.