Bilfinger wspiera rozwój lądowej energetyki wiatrowej w Europie Wschodniej

  • Zarządzanie projektem i nadzór techniczny nad nową lądową farmą wiatrową Kostomłoty w Polsce (po ukończeniu świadczenia usług dla farmy wiatrowej Szymankowo) dla Polenergia SA
  • Rozwój lądowej energetyki wiatrowej w Polsce obejmuje również niedawno zakończony projekt dla EDF Renewables
  • Więcej niż 240,000 ton oszczędności CO2 rocznie

Bilfinger świadczy szereg usług dla szybko rozwijającej się energetyki wiatrowej w Polsce. Dla Polenergia, wspiera nową budowę lądowej farmy wiatrowej Kostomłoty o mocy 27 MW pełniąc funkcje Inżyniera Kontraktu w ramach zarządzania projektem, koordynacją i nadzorem technicznym. Bilfinger jako dostawca usług przemysłowych świadczył już podobne usługi dla największej w Polsce prywatnej grupy energetycznej na farmie wiatrowej Szymankowo, która rozpoczęła swoją działalność pod koniec 2021. Niedawno, Bilfinger zakończył również prace nad farmą wiatrową Górzyca od EDF Renewables w zachodniej Polsce. Łącznie projekty przyniosą w Polsce oszczędności do 240 tys. ton CO2 rocznie.

"Dla wielu naszych klientów z branży energetycznej ekspansja odnawialnych źródeł energii jest kluczem na drodze do większego zrównoważonego rozwoju" - mówi Thomas Schulz, dyrektor generalny Grupy Bilfinger. "Wspieramy budowę i utrzymanie projektów w tej dziedzinie, a tym samym wnosimy decydujący wkład w osiągnięcie celów klimatycznych UE".

Bilfinger Tebodin wspiera swojego wieloletniego klienta Polenergię jako Inżynier kontraktu przy budowie nowej farmy wiatrowej w Kostomłotach, tj. miejscowości położonej blisko granicy z Czechami i Niemcami. Bilfinger jest odpowiedzialny za ogólne zarządzanie projektem, koordynację i nadzór nad projektem. Oprócz doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego,
usługi inżyniera kontraktu obejmują również wsparcie w przygotowaniu poprzez weryfikację – dokumentacji wykonawczej w branżach konstrukcyjnej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej oraz teletechnicznej w ramach realizacji fundamentów pod dziewięć turbin wiatrowych, dróg dojazdowych i podłączenia farmy wiatrowej do sieci energetycznej.

Zakończenie projektu planowane jest na koniec sierpnia 2022 r. Po oddaniu do użytku w trzecim kwartale 2022 roku farma wiatrowa będzie wytwarzać około 82 GWh zielonej energii
elektrycznej rocznie, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 41 tys. gospodarstw domowych. Odpowiada to oszczędnościom do 71 000 ton emisji CO2 rocznie.

Bilfinger wspierał już Polenergię jako Inżynier kontraktu podczas budowy lądowej farmy wiatrowej Szymankowo, która została oddana do użytku w trzecim kwartale 2021 roku o mocy
38 MW generowanej przez jedenaście turbin. Szacowana roczna produkcja na poziomie 120 GWh, odpowiadająca zapotrzebowaniu na energię elektryczną 60 tys. gospodarstw domowych, skutkuje redukcją emisji do 104 tys. ton CO2 rocznie.

"Energia odnawialna jest kluczowym elementem globalnej strategii redukcji emisji CO2. Biorąc pod uwagę naszą wieloletnią współpracę z Bilfinger, cieszymy się, że wspierają nas w budowie naszych nowych projektów w Polsce swoją wiedzą techniczną i doświadczeniem organizacyjnym" - mówi dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergia.

Bilfinger Tebodin niedawno zakończył prace dla globalnego producenta energii EDF Renewables na lądowej farmie wiatrowej Górzyca, zlokalizowanej w Polskiej wsi Radówek. Również w tym projekcie zespół z Bilfinger Tebodin był odpowiedzialny za ogólne zarządzanie projektem, koordynację i nadzór techniczny. Nowa farma wiatrowa z dwunastoma turbinami o mocy 2 MW może produkować średnio 80 GWh rocznie i zaopatrywać 40 000 gospodarstw domowych w zieloną energię, kompensując 70 000 ton emisji CO2 rocznie.

Bilfinger jest zaufanym partnerem w branży energetyki wiatrowej. Od planowania po inżynierię i od instalacji do konserwacji, Grupa zapewnia wszystkie usługi dla lądowych i morskich turbin wiatrowych