53% pracowników zyskało większą elastyczność pracy w okresie wakacyjnym

Elastyczność pozostaje dla specjalistów jednym z najważniejszych elementów pracy. Często kwestia ta odgrywa jedną z kluczowych ról w decyzjach podejmowanych przez profesjonalistów w życiu zawodowym. Duża część pracodawców dostrzega, jak ważne są dla pracowników rozwiązania umożliwiające pogodzenie życia zawodowego i prywatnego, a także benefity związane z czasem wolnym. Jak wynika z najnowszego badania Hays Poland, aż 53 proc. pracowników w okresie wakacyjnym miało możliwość pracować w bardziej elastyczny sposób.

Okres urlopowy może przyczyniać się do spadku motywacji oraz produktywności zatrudnionych. Jest również czasem, w którym z uwagi na liczne nieobecności pracowników, wiele projektów czy zadań realizowanych jest w nieco wolniejszym tempie. Z tego względu niektóre firmy w Polsce zdecydowały się wprowadzić bardziej elastyczne rozwiązania na czas wakacji.

Zagwarantowanie pracownikom większej niezależności w zarządzaniu czasem i miejscem pracy w okresie urlopowym zazwyczaj miało na celu ułatwienie im łączenia pracy i odpoczynku w letniej aurze, a także zapewnienia opieki dzieciom. Część organizacji wykorzystała ten okres – standardowo charakteryzujący się mniejszą dynamiką działań – również na przetestowanie określonych rozwiązań przed podjęciem decyzji o wdrożeniu ich na stałe. Takie inicjatywy tego typu zazwyczaj były oceniane przez specjalistów pozytywnie, a tym samym mogą przełożyć się na zwiększenie ich satysfakcji oraz lojalności wobec pracodawców.

Zmiany w okresie wakacyjnym
Firmy stale poszukują rozwiązań, które pomogłyby im zatrzymać oraz pozyskać pracowników. Co za tym idzie, starają się rozpoznać i sprostać oczekiwaniom specjalistów. Jedną z kluczowych kwestii jest dla nich elastyczność – zarówno w kontekście modelu pracy, jak i godzin pełnienia obowiązków zawodowych. Stąd też część firm oraz menedżerów w okresie wakacyjnego spowolnienia wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

Jak wynika z badania Hays Poland, przeprowadzonego w okresie od lipca do sierpnia 2022 roku wśród 900 profesjonalistów, aż 53 proc. pracowników zyskało większą elastyczność pracy na czas wakacji. Warto podkreślić, że większa elastyczność w okresie urlopowym, z której skorzystało tak wielu specjalistów, mogła wynikać zarówno z oficjalnych, ogólnofirmowych zaleceń, jak i z indywidualnych ustaleń z bezpośrednim przełożonym.

Czy firma oferuje pracownikom większą elastyczność w okresie wakacyjnym?

TAK 53 %
NIE 47 %

Źródło: Badanie Hays Poland, lipiec-sierpień 2022

Gotowość pracodawców do zwiększania elastyczności pracy może wynikać z dotychczasowych doświadczeń firmy w tym zakresie. Nawet jeśli jest to tymczasowe, np. wakacyjne rozwiązanie, to wprowadzenie go świadczy o zaufaniu do pracowników i dostrzeganiu ich potrzeb. To z kolei stanowi potwierdzenie, że firmom zależy na dobrostanie zatrudnionych. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do wdrażania przetestowanych rozwiązań na stałe – tłumaczy Agnieszka Kolenda, Executive Director w Hays Poland.

Warto dodać, iż w wielu firmach elastyczna praca została już wdrożona i pracodawcy nie decydowali się na zwiększanie jej zakresu na czas wakacyjny. Jak wynika z ostatniego raportu Hays Poland „Rynek pracy 2022. Półroczny przegląd trendów”, 29 proc. specjalistów obecnie pracuje w modelu pełni zdalnym, a 43 proc. – hybrydowo. Pracę stacjonarną praktykuje obecnie zaledwie 26 proc. specjalistów i menedżerów.

Nie tylko praca zdalna
Obecnie największą popularnością wśród pracowników cieszy się model hybrydowy z większą częścią tygodnia przepracowanego zdalnie. Jednocześnie aż 70 proc. specjalistów uważa, że konieczność pracy w niesatysfakcjonującym modelu mogłaby być dla nich wystarczającym argumentem do zmiany miejsca zatrudnienia. Takie wnioski płyną z raportu „Rynek pracy 2022. Półroczny przegląd trendów”.

Co za tym idzie, aby choć częściowo spełnić oczekiwania specjalistów, wiele firm wprowadziło możliwość wyboru modelu pracy na czas wakacji. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 69 proc. respondentów lipcowego sondażu Hays. W okresie urlopowym firmy oferowały również opcję rozpoczęcia pracy wcześniej lub później niż zazwyczaj (43 proc.) oraz możliwość pracy z zagranicy (21 proc.). Z kolei 14 proc. pracodawców wprowadziło krótszy wymiar czasu pracy, w tym krótsze lub wolne piątki.

Jakie rozwiązania zostały wprowadzone na czas wakacji?*

Możliwość wyboru modelu pracy (np. zdalny) 69%
Możliwość rozpoczęcia pracy wcześniej/ później 43%
Możliwość pracy z zagranicy 21%
Krótszy wymiar czasu pracy (np. krótsze/ wolne piątki) 14%
Inne 3%

Źródło: Badanie Hays Poland, lipiec-sierpień 2022
* Wyłącznie respondenci, którzy w okresie wakacyjnym cieszyli się większą elastycznością. Procenty nie sumują się do 100, ponieważ możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi. Wśród „innych” wymieniano dłuższe przerwy w trakcie pracy, mniej obowiązków na czas urlopowy oraz rozwiązania indywidualnie omawiane z pracownikami.

Możliwość pracy z zagranicy wyznaczyła nowy trend, nazywany „workation”. Termin ten oznacza połączenie pełnienia obowiązków zawodowych w pełnym wymiarze godzin z wakacjami. Po zakończeniu pracy możliwe jest bowiem korzystanie z uroków danego miejsca, bez konieczności brania urlopu. Ze względu na to, iż jest to stosunkowo nowe rozwiązanie, wiele firm wciąż zachowuje ostrożność i niechętnie się na nie decyduje. Obecnie największą popularnością cieszy się ono w branży IT – komentuje Łukasz Grzeszczyk, Executive Director w Hays Poland.

Work-life balance kluczowy dla pracowników
Równowaga pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym stanowi dużą wartość dla specjalistów. Jak wynika z badań Hays Poland, jej brak wskazywany jest jako jeden z głównych powodów rozważania zmiany pracy. Nie dziwi zatem fakt, iż większa elastyczność pracy jest postrzegana jako cenny benefit. Aż 87 proc. respondentów badania odpowiedziało twierdząco na pytanie o atrakcyjność tego rozwiązania, a aż 70 proc. z nich uzasadniło to znaczeniem work-life balance w ich życiu.

Większa elastyczność w okresie wakacyjnym okazała się również istotna z punktu widzenia pracowników wychowujących dzieci oraz planujących urlop – odpowiednio 10 i 7 proc. Zaledwie 6 proc. respondentów uznało, że elastyczne, tymczasowe rozwiązania pod żadnym względem nie są dla nich atrakcyjne.

Czy rozwiązania, z których mogłeś/aś korzystać w okresie wakacyjnym byłyby dla Ciebie atrakcyjnym benefitem?

Tak, ponieważ cenię sobie elastyczność pracy i work-life balance 70%
Tak, ponieważ łatwiejsze będzie zapewnienie dziecku opieki 10%
Tak, ponieważ zaplanowanie urlopu będzie łatwiejsze 7%
Nie mam zdania 7%
Nie 6%

Źródło: Badanie Hays Poland, lipiec-sierpień 2022

Work-life balance niezmiennie pozostaje istotnym elementem pracy dla specjalistów. Dzięki takiej równowadze możliwe jest zachowanie wysokiego poziomu produktywności i zadowolenia z pracy przy jednoczesnym czerpaniu satysfakcji z życia prywatnego. Nie dziwi zatem fakt, iż większość specjalistów ceni sobie elastyczne rozwiązania – zauważa Agnieszka Pietrasik, Executive Director w Hays Poland.

Zadowolenie z pracy elastycznej w okresie wakacji jednoznacznie potwierdzają wyniki badania. Aż 86 proc. respondentów chciałoby, aby był to benefit wdrożony na stałe, natomiast niemal co dziesiąty nie potrafił udzielić jednoznacznej odpowiedzi.