Corporate Social Responsibility (CSR)CSR Policy Group promotes best practice in corporate behaviour and how firms interact with the social and natural environment. It shares best practices in sustainability and corporate governance between members, and voices ideas to government.

csr

Corporate Social Responsibility (CSR) - events

Audyty ekologiczne w zakresie obliczania śladu węglowego

Działania jednostek mają wielki sens. Od nieśmiałego pragnienia i małych kroków rozpoczynały się wielkie transformacje społeczne i kulturowe. Aby efektywnie oddziaływać na otoczenie, należy być ambasadorem swoich przekonań. Fundacja Carbon Foot powstała po to, by wspierać biznes, w zielonej transformacji.

Start date: 2022-09-06 Venue: Online Time: 10:00

See event details...

Fundacje charytatywne działające przy korporacjach – benchmarking najlepszych praktyk i wymiana doświadczeń

Po raz pierwszy grupa robocza ds. polityki CSR zaprasza wszystkie firmy członkowskie i zaproszone korporacje, które prowadzą własne fundacje charytatywne, do dyskusji na temat optymalizacji ich działalności. Przyjrzymy się plusom i minusom realizacji projektów CSR poprzez fundację, a co najważniejsze - jak komunikować cele i działania fundacji różnym interesariuszom. Wydarzenie skierowane jest również do firm rozważających założenie fundacji, a także osób współpracujących z fundacjami zewnętrznymi. Wspomnimy o wieloletnim doświadczeniu Wielkiej Brytanii w tej dziedzinie i modelach działania, które potencjalnie mogłyby zostać przeniesione do Polski. Zaprezentowane zostaną trzy studia przypadków - założenie fundacji dużej polskiej spółki pochodzącej z Wielkiej Brytanii, doświadczenia samodzielnej organizacji charytatywnej o brytyjskich korzeniach oraz dużej organizacji otoczenia biznesowego. Będzie czas na dyskusję, aby podzielić się spostrzeżeniami i pomysłami.

Start date: 2022-09-08 Venue: Online Time: 10:00

See event details...

Sygnaliści w miejscu pracy – nowe przepisy i nowe obowiązki

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa wraz z Osborne Clarke zapraszają na spotkanie grupy roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR): Sygnaliści w miejscu pracy – nowe przepisy i nowe obowiązki.

Prace nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy UE o ochronie sygnalistów nabierają tempa. Powstał drugi projekt przepisów w tym zakresie. Pracodawcy, szczególnie ci zatrudniający co najmniej 250 osób ale też ci zatrudniający powyżej 50 osób, powinni zaznajomić się z czekającymi ich obowiązkami.

Start date: 2022-05-30 Venue: Online Time: 10:30

See event details...

Corporate Social Responsibility (CSR) - event coverages

The circular economy – what is it and what does it mean to you?

Are we, as a species, producing, consuming and wasting too much, and thus endangering the planet's ecosystem? What should businesses do about this today?

Event coverage details...

The Power of Volunteering

From London Olympics 2012 through Waterloo200 to Warsaw.

Event coverage details...