Event page

Audyty ekologiczne w zakresie obliczania śladu węglowego

Działania jednostek mają wielki sens. Od nieśmiałego pragnienia i małych kroków rozpoczynały się wielkie transformacje społeczne i kulturowe. Aby efektywnie oddziaływać na otoczenie, należy być ambasadorem swoich przekonań. Fundacja Carbon Foot powstała po to, by wspierać biznes, w zielonej transformacji.

Rozumiemy potrzeby i wyzwania, przed którymi dziś stoi biznes; jesteśmy przekonani, że już teraz może się on dzielić swoimi dobrymi zrównoważonymi praktykami. Dbamy o transparentny audyt, działając przeciw 'greenwashingowi'. Angażując każdego uczestnika zielonej transformacji, budujemy współodpowiedzialność za dobrostan Ziemi, a także wspieramy postawy proekologiczne w trosce o jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń. Zielona transformacja to zmiana mentalna i jest możliwa do realizacji pod warunkiem uczciwej i rzetelnej partycypacji wszystkich grup interesariuszy.

Agenda:

10:00 – 10:10 powitanie i wprowadzenie, Michael Dembinski, główny doradca BPCC
 
10:10 – 10:30 prezentacja Carbon Footprint Foundation, Kinga Wykręt, ekspertka liczenia śladu węglowego – wymogi prawne, podstawowe pojęcia (neutralność węglowa, ślad węglowy), przykłady obliczania śladu węglowego, obliczenie indywidualnego śladu węglowego.
 
10:30 – 10:50 Studium przypadku - pierwszy raport niefinansowy / ESG Columbus Energy, Agnieszka Rozwadowska, Dyrektor Biura Zarządu i CSR w Columbus Energy S.A., Prezes Zarządu w Carbon Footprint Foundation
 
10:50 – 11:10 przedstawiciel sektora publicznego – ciekawe inicjatywy samorządowe
 
11:10 – 11:30 podsumowanie i Q&A


Prelegenci:

Agnieszka Rozwadowska
Dyrektor Biura Zarządu i CSR Spółki Columbus Energy S.A – lidera rynku nowoczesnej energetyki w Polsce.. Od ponad 7 lat związana z Grupą Columbus; początkowo na stanowiskach operacyjnych, od 5 lat na samodzielnych stanowiskach kierowniczych. W latach 2019-2021 jako Pełnomocnik Zarządu, a od grudnia 2021 na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu i CSR.  Realizuje projekty współpracując bezpośrednio z Zarządem i Radą Dyrektorów Spółki, a także otoczeniem Grupy. Buduje wizerunek spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Realizowała projekty biznesowe,, w tym odpowiadała za aktywne doskonalenie procesów organizacji, rozwój nowych produktów i zespołów zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialna za relacje ze środowiskiem inwestycyjnym, obszar rynku kapitałowego, nadzoru właścicielskiego i zrównoważony rozwój Grupy Columbus.  Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W roku 2020 uzyskała tytuł Master of Business Administration. Ukończyła program certyfikujący w ramach transformacji lean w organizacji Columbus i uzyskała tytuł Lean Black Belt®. Posiada uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.  Prezeska Zarządu Carbon Footprint Foundation. Od 2019 roku, czyli od początku zawiązania Fundacji jest odpowiedzialna za organizację międzynarodowego szczytu klimatycznego Carbon Footprint Summit, tworzenie konceptu i strategii, zarządzanie zespołem projektowym, rozwój zasobów ludzkich, realizację kampanii społecznych, pozyskiwanie kluczowych partnerów strategicznych, kontakt z otoczeniem oraz rozwój rozwiązań dla biznesu.

Kinga Wykręt
Koordynatorka działu Analiz i ekspertka analiz śladu węglowego w Carbon Footprint Foundation. Szerokie kompetencje w zakresie wykonywania analiz śladu węglowego przedsiębiorstw, wydarzeń oraz produktów różnych branż: odzieżowej, budowlanej, usługowej oraz produkcyjnej. Proces analizy śladu węglowego, przeprowadzała dla m.in.: Columbus Energy, 4F (OTCF), AMS, Fakro, Muniak, Vank. Podczas webinarium omówi wymogi prawne dotyczące śladu węglowego, przybliży podstawowe pojęcia (neutralność węglowa, ślad węglowy, etc.) opowie o zakresach śladu węglowego zgodnie z GHG Protocol, wreszcie przybliży przykłady obliczania śladu węglowego.

 

Policy Groups
2022-09-06, 10:00 am (this event is in the past)

Venue Online
Organiser British Polish Chamber of Commerce

Policy Groups events coverages

The circular economy – what is it and what does it mean to you?

Are we, as a species, producing, consuming and wasting too much, and thus endangering the planet's ecosystem? What should businesses do about this today?

Event coverage details...

The Power of Volunteering

From London Olympics 2012 through Waterloo200 to Warsaw.

Event coverage details...